Dětské oddělení v Novém Bydžově bude přes protesty zrušeno

Pokud rada Královéhradeckého kraje přijme doporučení zastupitelstva, pak se během několika týdnů uzavře dětské oddělení nemocnice v Novém Bydžově. nemocnice je od ledna akciovou společností a její představenstvo je totožné s krajskou radou.

Vůči uzavření dětského oddělení se ve městě a na Novobydžovsku a Chlumecku, což jsou spádové oblasti zmíněného špitálu, zvedla vlna protestů. Tamní obyvatelé organizují petiční výbory. S útlumem nemocnice vyjádřili nesouhlas istarostové obou měst -Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou.

Krajský zdravotní rada Zdeněk Hajžman doporučení krajských zastupitelů potvrdil, ovšem na druhou stranu uvedl, že dosavadní režim poskytované zdravotní péče zůstane v novobydžovské nemocnici zachován na interním oddělení, stejně tak se nic nezmění na odděleních následné zdravotní péče.

„Místo uzavřeného dětského oddělení se do nemocnice přemístí rehabilitační oddělení z Nové Paky. Zásadně se bude muset změnit organizace práce na chirurgickém oddělení, pokud se stane od 1. července součásti chirurgického primariátu jičínské nemocnice,“ řekl Hajžman a dodal:

„Během nejbližších týdnů bude jednáno s lékaři, a když projeví zájem, tak lze se zdravotními pojišťovnami v novobydžovské nemocnici zabezpečit provoz jedné nebo dvou pediatrických ambulancí náhradou za zrušené dětské oddělení. Požadavek, aby dětská péče byla provozována nepřetržitě po celých 24 hodin, byl nerozumný. Vše jsou zatím jen pracovní návrhy, které budou během dvou až tří týdnu dopracovány do určitého funkčního dokumentu.“

Podpora komunistů

S doporučením krajského zastupitelstva se ztotožnila i jeho komunistická frakce. Změny v novobydžovské nemocnici byly podle zastupitele za KSČM Lubomíra Štěpána v tuto chvíli jediným možným řešením, protože zabrání finančním ztrátám špitálu ve výši 20 až 30 miliónů korun za rok, které by se musely hradit z krajského rozpočtu.

„Prosazujeme, aby došlo k fúzi všech šesti nemocnic, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj, a byl vytvořen jeden celek. Každá z nynějších nemocnic by byla závodem v rámci jedné akciové společnosti, jejíž řídicí sídlo by se nacházelo v Hradci Králové. Měli bychom jediného ředitele, jediné centrální zásobování a nákup, mnohá pracoviště by byla specializována, centrálně by se řešily otázky personální i odborové. Naše myšlenka vytvoření jediné společnosti se nesetkává s výrazně odlišnými nebo konfliktními názory ostatních stran politického spektra v zastupitelstvu,“ řekl Štěpán.

Pacienti chtějí jistotu

Ve druhém březnovém dnu byla novobydžovská nemocnice jako tradičně v obležení pacientů.

Lékařskou péči potřeboval také místní soukromý zemědělec a už penzista Václav Schovánek.

„Je mi celkem jedno, v jakém režimu bude naše nemocnice fungovat, jen chci mít jistotu, že mi bude při zdravotních potížích včas pomoženo. Nechtěl bych být kvůli tomu, že tu není to či ono oddělení, transportován třeba až do Jičína. Někdo by tohle cestovní martyrium už ani nemusel přežít,“ řekl Schovánek.

Obavy, že v blízké budoucnosti dojde v bydžovské nemocnici ke snížení kvality poskytované zdravotní péče, netajila Jarmila Zimová z Lodína, která v úterý navštívila špitál s nemocnou vnučkou.

„Za jedinou dobrou zprávu považuji, že snad zůstanou zachovány dětské ambulance. Jezdit s chorými dětmi do Hradce nebo do Jičína bych už považovala za nelidský verdikt.“

Vladimír Fořt, Právo

Ohodnoťte tento článek!