Dětských psychiatrů je málo

dítě, deprese, psychiatrie,

Až třetina pedopsychiatrů je starších šedesáti let a brzy odejdou do penze. Mladých lékařů ale nepřibývá. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by znamenala úplný zánik této specializace.

Kristýna Kirschnerová z Prahy měla problémy se svým sedmiletým synem. Chlapeček trpěl lehkou mozkovou disfunkcí, měl poruchy pozornosti. Bylo nutné navštívit pedopsychiatra.

„Obvolala jsem snad deset ordinací a nic. Až teprve po dvou měsících jsme lékaře našli,“ vypráví paní Kirschnerová. Její příběh není ničím neobvyklý, v České republice je totiž velký nedostatek dětských psychiatrů.

„V přepočtu na celé úvazky je v českých psychiatrických ambulancích 70 lékařů, přičemž minimální počet je alespoň 100 odborníků. Ale umím si představit, že by jich bylo potřeba i 120,“ uvedl Ivo Paclt z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Situase tak snaží získat atestaci na Slovensku, kde jsou podmínky přijatelnější. Ministerstvo zdravotnictví navíc připravuje novelu, která by znamenala úplný konec pedopsychiatrů. Důvod nové novely nám bohužel nikdo z MZ nebyl ochotný sdělit.

„I přesto, že jde o postup proti směrnicím EU, plánuje se zrušení samostatné pedopsychiatrické atestace,“ uvedl pro Metro dětský psychiatr Jaroslav Matýs. Pokud by záměr prošel, znamenalo by to naprostý konec specializované péče. O děti s psychickými problémy by se starali lékaři pro dospělé.

Málo lůžek

Psychiatrickou lůžkovou péči v Česku zajišťuje 32 lůžkových oddělení a 19 psychiatrických léčeben.
Počet lůžek je 10 936, dětských z toho je jen 419.

Podíl nemocných v dětské populaci:

7 % mentální retardace

4-5 % poruchy chování

3-4 % deprese

4-5 % závislost na drogách

0,5-0,8 % psychózy

0,5 % autismus

Ohodnoťte tento článek!