Devitalizace má naději

Devitalizovat ano či ne? Ministerstvo zdravotnictví udělalo nad tímto způsobem léčby rakoviny kříž. Řada lékařů však této metodě věřit nepřestala. Mezi nimi i benešovský onkolog Jan Možný…

Benešov – Přestože ministerstvo metodu devitalizace odepsalo, má stále své příznivce jak mezi laickou, tak i odbornou veřejností. Podle primáře onkologického oddělení benešovské nemocnice Rudolfa a Stefanie Jana Možného by se mělo na výzkumu devitalizace pokračovat. „Padlo jedno chirurgické dogma že nádor v břišní dutině musí být odstraněn, jinak že vyvolá zánět pobřišnice. Nedávno provedené studie prokázaly, že pokud je erudovaně devitalizován, nevede k rozvoji těchto komplikací. Domnívám se, že to za určitých okolností může být řešením pro pokročilé neoperabilní nádory, ale podtrhuji – jen bez metastáz,“ zdůraznil Možný. Zatímco léčba u zvířat hovoří ve prospěch devitalizace, u lidských pacientů byla její úspěšnost minimální. Právě to rozhodlo o ministerském zákazu této metody. „Bohužel se ukázalo, že devitalizace není pro člověka řešením při generalizovaném nádorovém onemocnění – čili při onemocnění se vzdálenými metastázemi. Člověk na rozdíl od některých druhů zvířat, u nichž byla devitalizace v souvislosti s generalizovaným nádorovým onemocněním zkoumána, není schopen tak vysoké imunitní odpovědi jako psi, prasata a myši. My jsme svou imunitu potlačili hygienou. To ovšem neznamená, že by devitalizace neměla být nadále předmětem intenzivního výzkumu, protože už jsou dnes známy imunomodulátory, tedy látky, kterými dovedeme imunitu výrazně ovlivnit. A není řečeno, že se v budoucí době nepodaří dosáhnout podobné imunitní odpovědi, jaké jsou schopni zmínění živočichové,“ prohlásil Možný. Podle jeho názoru je však třeba otázku dalšího výzkumu devitalizace nejdříve legislativně ošetřit.

ALENA VLČKOVÁ, Benešovský deník, 11.5.2002

Ohodnoťte tento článek!