Diabetici mají novou šanci léčby

Vždy když je člověku zle, může mu být ještě hůř. Své o tom vědí lidé trpící diabetem. Ti se mnohdy musejí vyrovnávat s dalšími zdravotními obtížemi, které jsou pro onemocnění typické.

Jednou z nejčastějších komplikací je takzvaná diabetická polyneuropatie, která se projevuje bolestmi, pálením, křečemi až necitlivostí končetin. Dokonce může vést až k amputaci končetin. I když existují léky, mají jen krátkodobé účinky. Diabetickým pacientům se přesto blýská na lepší časy. Otevírají se totiž nové možnosti léčby této komplikace. Ty včera představila společnost ZAT na Diabetologických dnech v Luhačovicích. Nestátní zdravotnické zařízení MDM centrum nabízí šanci předejít nepříjemným projevům polyneuropatie díky aplikaci metody MDM (mesodiencefalická modulace, která je založená na principu vlivu malých impulzních proudů na centrální nervový systém.pozn. red.). Terapie díky této metodě pomáhá účinně předcházet a léčit komplikace, například právě bolesti, pálení, pocit těžkých nohou či křeče. „Provedená klinická studie i využití metodyMDMv praxi jasně dokázaly, že je zcela bezpečná, účinná a především zlepšuje kvalitu života pacientů s diabetem,“ uvedl profesor Zdeněk Zadák, který je lékařem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Metodu pro účely léčby diabetické polyneuropatie schválilo v České republice ministerstvo zdravotnictví. Certifikovaná je však také na celém území Evropské unie a Ruské federace. V současnosti mohou zájemci navštívit centrum v Plzni, Příbrami a Mariánských Lázních.

Je třeba absolvovat 13 procedur v deseti po sobě jdoucích dnech. První tři dny se procedura aplikuje dvakrát denně, poté jedenkrát za den,“ upřesnil manažer obchodu společnosti ZAT, která přístroj pro aplikaci metody vyrábí, Jaroslav Neužil. ZAT je jedinou firmou na světě s výhradním právem k patentu metody. Poskytovatelem léčení jsou pracoviště MDM centra. „Přístroj funguje také jako prevence a komplikace diabetu oddaluje. V naší společnosti jej vyvíjíme od roku 1998,“ doplnil Neužil a ujistil, že se vyrábí přesně podle schválené dokumentace a že úspěšně vyhověl všem bezpečnostním zkouškám. Přestože pojišťovny terapii zatím nehradí, není léčba pomocí přístroje pouze pro vyvolené. Záměr firmy ZAT je nabídnout pomoc široké veřejnosti „V současné chvíli je cena léčení na úrovni nákladů spojených s výrobou,“ ujistil Neužil. Cena jedné procedury začíná na sedmi stech korunách. Vedoucí oddělení Lékařských přístrojů společnosti ZAT Roman Plavec doplnil, že procedura trvá asi třicet minut. Zároveň dodává, že aktivně usilují o začlenění terapie metodou MDM do úhrad hrazených zdravotními pojišťovnami. „Děje se tak ve spolupráci s Diabetologickou společností a pevně věříme, že se tak stane co nejdříve,“ věří Plavec. Během dvou let léčbu podle Neužila podstoupily řádově stovky pacientů. Terapie je zcela bezbolestná a navíc působí preventivně proti vzniku komplikací spojených s diabetem. „Prokazatelně dochází ke zlepšení asi u 85 procent diabetiků. Zlepšení zdravotního stavu uvádí většina účastníků terapie,“ uzavřel manažer obchodu společnosti ZAT.

Ohodnoťte tento článek!