Diag Human jmenoval nového rozhodce, opět jím bude Švýcar

Společnost Diag Human, která se v arbitráži na českém státu domáhá mnohamiliardového odškodnění za zmaření jejích obchodů s krevní plazmou, jmenovala do přezkumného senátu nového rozhodce.

Na dotaz Práva to včera uvedl právní zástupce Diagu Jan Kalvoda s tím, že jméno nového arbitra oznámí firma protistraně i veřejnosti dnes.

„Zatím k tomu mohu jen sdělit, že je to švýcarský univerzitní profesor a člen poradních orgánů švýcarských ministerstev,“ řekl Právu Kalvoda.

Předchozí rozhodce za Diag Human, švýcarský auditor Damiano Della Ca, se s výtkami na adresu ostatních rozhodců a poté i náměstka ministryně zdravotnictví Marka Šnajdra vzdal na konci března svého místa v tříčlenném rozhodčím senátu.

Della Ca se například ohradil proti postupu svých kolegů ze senátu – předsedajícího Petra Kužela a bývalého proděkana plzeňských práv Milana Kindla, kterého do sporu vyslal stát, že nevydali Nejvyššímu soudu v požadovaném termínu rozhodčí spis.

Ten má být přitom pro soud podkladem pro vynesení rozsudku, zda Kužel byl Obvodním soudem pro Prahu 6 jmenován rozhodcem v souladu se zákonem. Švýcarovi rovněž vadila skutečnost, že Kužel se bez jeho vědomí rozhodl na začátku roku přizvat do sporu jako další dva žalobce firmy s neznámou vlastnickou strukturou – švýcarskou Towit Machinery a Dumfries Holdings.

Ta má sídlo v karibském daňovém ráji Svatý Vincent a Grenadiny. Kužel s Kindlem nároky zmíněných firem požadujících po státu miliardy nakonec před několika týdny zamítli.

K rozhodnutí Della Ca opustit arbitráž podle jeho slov přispěla i nedávná reportáž České televize, která mimo jiné upozornila na to, že zahraniční právník, jenž do arbitráže přihlásil karibskou firmu, je současně klientem advokátní kanceláře Milana Kindla.

Ohodnoťte tento článek!