Diag Human neuspěl se stížností kvůli zproštění mlčenlivosti

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost společnosti Diag Human proti zproštění mlčenlivosti rozhodců miliardového arbitrážního sporu s Českou republikou. O zproštění povinnosti mlčenlivosti rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2 v roce 2011 kvůli policejnímu vyšetřování vzniku listiny, na jejímž základě předtím vídeňský soud nechal zabavit tři cenná výtvarná díla patřící Česku.

Firma Diag Human ústavní stížnost podala před rokem, nyní ji soud označil za zjevně neopodstatněnou.

Právníci Diag Human ve stížnosti napsali, že trestní řízení je „udržováno při životě v šikanózní intenci“. Jeho skutečným účelem bylo podle firmy „zahájit šetření a doufat, že teprve přinese skutkové důvody ke skutečnému podezření“. Za „evidentně protiprávní“ firma označila výzvu k vydání originálu sporné listiny.

Ústavní soud však dospěl k závěru, že opatření Obvodního soudu pro Prahu 2 vycházelo z relevantních důvodů. Pod spornou listinou byl podpis někdejšího rozhodce Květoslava Růžičky, který ale později uvedl, že dokument nevyhotovil a podpis sice vypadá jako jeho vlastní, avšak není si vědom toho, že by listinu podepsal.

„Je zřejmé, že tato zjištění mohou mít relevanci z hlediska trestního práva. Aniž by ÚS předjímal výsledky trestního řízení, v obecné rovině zdůrazňuje, že k páchání trestné činnosti může docházet rovněž prostřednictvím občanského soudního řízení či jiných právních řízení, kupříkladu předložením podvržených dokladů,“ stojí v usnesení, které lze v databázi Nalus dohledat pod spisovou značkou III.ÚS 3547/12. Soudcem zpravodajem byl Vladimír Kůrka.

Z usnesení Ústavního soudu přímo neplyne, kterých rozhodců se opatření o zproštění mlčenlivosti týkalo. Konkrétně jsou zmíněna pouze jména Zdeňka Kučery a Josefa Kunáška.

Ve sporné listině se údajně nepřímo tvrdí, že arbitráž mezi firmou a Českem už skončila, a to v neprospěch státu. Firma Diag Human dokument předložila na podporu svých tvrzení v řízení před vídeňským soudem, který pak vyhověl jejímu návrhu a předběžně zabavil tři umělecká díla. Česku se exekuci podařilo zvrátit u vyšší instance.

Na základě trestního oznámení, které na neznámého pachatele podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), se dokumentem a dalšími okolnostmi sporu začala zabývat protikorupční policie. Úřad spolu s ministerstvem zdravotnictví tvrdil, že rakouský soud uznal nárok společnosti na odškodnění na základě podvrženého dokumentu. Firma to popírala.

Diag Human vede s Českem spor kvůli obchodu s krevní plazmou. Rozhodci v roce 2008 společnosti přiznali náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun. S úroky nyní činí požadovaná částka více než deset miliard. Česko a firma se však doposud přou o to, zda je rozhodnutí pravomocné. Podle ministerstva zdravotnictví i ÚZSVM arbitráž stále pokračuje, podle Diag Human je skončená. Firma se kvůli svým požadavkům na odškodnění obrátila do zahraničí.

Ohodnoťte tento článek!