Diag stahuje odvolání, chce jednat s vládou

krev, transfuze

Společnost Diag Human, s níž český stát vede patnáct let arbitrážní bitvu o miliardy korun, včera oznámila, že vezme zpátky své odvolání proti původnímu verdiktu rozhodců ze srpna 2008. Ten firmě přiznal odškodnění 8,3 miliardy korun.

Diag současně vyzval vládu Jana Fischera k jednání o vypořádání tohoto nároku. Společnost to Právu sdělila v tiskovém prohlášení.

„Diag Human opakuje svoji nabídku ze srpna 2008 k přímému jednání se zástupci vlády ČR, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a ministerstva financí k nalezení takového řešení sporu, které by nezatížilo veřejné rozpočty České republiky,“ stojí v prohlášení.

Jak k tomu pro Právo dodal právník společnosti Jan Kalvoda, firma by v případě dohody „nepožadovala přímou platbu v letošním roce, ale ohleduplnější aranžmá vypořádání pohledávky“.

Obě strany se proti rozsudku ze srpna 2008 ihned odvolaly, od té doby narostly úroky z prodlení o dalších 700 miliónů. Diag poté své nároky vyčíslil až na zhruba 14 miliard, zástupci státu zase chtějí srazit škodu na minimum.

Diag Human tvrdí, že přezkumná žádost České republiky proti arbitrážnímu rozsudku byla podána vadně a neúčinně ministrem zdravotnictví místo k tomu zákonem určeným Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Až tedy Diag podle Kalvody vezme svoji žádost o přezkoumání původního rozhodčího nálezu zpět, již probíhající přezkumné řízení podle něj „nebude možné vést, bude muset být zastaveno a konečný rozhodčí nález ze srpna 2008 nabude právní moci“.

Spis nevydal NS ani Kindl

„Společnost Diag Human se obrací na premiéra Jana Fischera a vládu ČR s upozorněním na zcela protiprávní situaci, kterou v posledních dnech vyvolaly kroky dvou ministerstvem zdravotnictví do sporu prosazených rozhodců Petra Kužela a Milana Kindla,“ uvedla dále ve svém stanovisku firma.

Oba zmínění rozhodci se podle zástupců Diagu vzepřeli rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) a v rozporu se zákonem odmítají vydat rozhodčí spis, který NS potřebuje k rozhodnutí o dovolání Diagu Human proti jmenování pana Kužela třetím rozhodcem rozhodčího senátu.

Jak Právo minulý týden upozornilo, ačkoliv Kužel převzal výzvu Nejvyššího soudu k vydání spisu již 16. března, neuposlechl ji a spis místo toho předal rozhodci Kindlovi. Ani on však rozhodčí spis, který je klíčovým archívem veškerých dokumentů předložených ve sporu, dosud podle Kalvody Nejvyššímu soudu nevydal.

Rozhodci jsou vázáni závazkem mlčenlivosti a k věcem souvisejícím s arbitráží se nemohou vyjadřovat.

Ohodnoťte tento článek!