Dialyzační střediska získala akreditaci EDTNA/ERCA

Vzdělávací program pro začínající sestry, který nabízí NephroCare – síť dialyzačních středisek provozovaná společností Fresenius Medical Care, získal akreditaci EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association).

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hlavním posláním Evropské asociace dialyzační a transplantační ošetřovatelské péče je dosažení co nejlepšího standardu péče a podpory pacientů s onemocněním ledvin a jejich rodin. Asociace se také zaměřuje na podporu dalšího vzdělávání sester a tvorbu a průběžnou aktualizaci standardů a doporučení pro ošetřovatelskou nefrologickou péči. Získání akreditace pro základní vzdělávací program pro nastupující sestry od této jedné z nejuznávanějších multidisciplinárních asociací nefrologické péče na světě je pro společnost Fresenius Medical Care velkým úspěchem.

Akreditace potvrdila, že vzdělávací program je pro začínající sestry skutečně přínosný. Každá sestra má v rámci tříměsíčního vzdělávacího procesu přidělenou svoji edukátorku a program jí zajišťuje vysoce odborné zapracování a zvládnutí všech praktických i administrativních dovedností. „Program byl vytvořen díky dlouhodobé usilovné práci týmu odborníků Nephrocare a před akreditací byl navíc pečlivě testován. Nyní získal tříletou akreditaci, během které bude postupně zaváděn v jednotlivých evropských zemích v rámci naší sítě dialyzačních středisek,“ prohlásila Mgr. Ivana Lupoměská, hlavní sestra dialyzačních středisek NephroCare v České republice.

Splnění náročných akreditačních podmínek vnímá ředitel české pobočky Fresenius Medical Care Ing. David Prokeš jako významný milník a uznání kvality péče v síti středisek NephroCare. „Nejde jen o uznání práce našich ošetřovatelských týmů; za mnohem důležitější považuji, že akreditace dává našim pacientům záruku, že v našich dialyzačních střediscích naleznou vysoce edukovaný ošetřovatelský tým, který je základní podmínkou kvalitní nefrologické péče,“ uvedl Ing. David Prokeš.

„Vždy se snažíme dát našim pacientům vynikající péči a ještě něco navíc. Naše střediska jsou prototypem holistické péče. Nikdy se nestaráme o ´případ´, ale o konkrétního člověka s jeho specifickými zdravotními, sociálními a psychologickými potřebami. Teprve celostní pohled na pacienta může přinést požadovanou kvalitu a tu pacient samozřejmě velmi citlivě vnímá a oceňuje. Akreditace EDTNA/ERCA je pro nás významný závazek a byli bychom rádi, aby se nám každodenně dařilo jejím náročným požadavkům dostát,“ dodala Mgr. Ivana Lupoměská.

Ohodnoťte tento článek!