Díky, pane Rathe

Titulní obrázek

VZP si díky úsporným opatřením exministra Davida Ratha tak polepšila, že dokonce začala odměňovat členy své správní rady. Od počátku letošního roku si každý ze třiceti správců VZP přijde měsíčně až na 30 tisíc korun…

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA: Správní rada si naděluje desetitisícové odměny

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) si díky úsporným opatřením exministra Davida Ratha tak polepšila, že dokonce začala odměňovat členy své správní rady. Od počátku letošního roku si každý ze třiceti správců VZP přijde měsíčně až na 30 tisíc korun. „V případě předsedy správní rady může činit odměna až 30 tisíc korun za měsíc.

Místopředseda může pobírat při plném zapojení do práce rady 25 tisíc a odměna pro jednotlivé členy může dosáhnout až dvaceti tisíc. Výši odměny ovlivňuje to, v jakém rozsahu se členové rady podíleli na práci ve správní radě,“ potvrdil týdeníku EURO mluvčí VZP Jiří Rod.

Ještě loni však lidé ze správní rady VZP dostávali nejvýše náhrady nákladů ve výši několika stokorun měsíčně.

Sami sobě dárci.

Odměnu správním orgánům VZP přihrává zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně. V § 18, odstavci šest se uvádí: „Člen orgánu pojišťovny nebo orgánu okresní pojišťovny nevykonává svou funkci v pracovněprávním vztahu k pojišťovně s výjimkou ředitele pojišťovny. Má nárok na náhradu výdajů spojených s výkonem funkce. Za výkon funkce mu lze poskytnout odměnu, o které rozhoduje sbor zástupců.“

A kdo je sbor zástupců? Hned z následujícího paragrafu vyplývá, že jej tvoří spolek členů správní rady a zástupce ředitelství. Takže odměnu správci odhlasovali sami sobě. A pak jim ji posvětila Poslanecká sněmovna, která schvalovala zdravotně pojistný plán VZP na letošní rok. V kolonce odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu je na rok 2007 totiž naplánována položka ve výši zhruba třinácti milionů korun.

Jen o nějakých 240 procent vyšší než za rok 2006. Desítka za nic. Správní rada se schází v průměru jednou měsíčně, letos zasedala zatím osmkrát. Když se někdo nezúčastní, přestože je omluven, dostává „jen“ měsíční paušál. A stejný režim platí i v těch měsících, kdy se radní nesejdou. Měsíční paušál dosahuje poloviny uvedené částky – tedy u předsedy patnácti tisíc, u místopředsedy dvanácti a půl tisíce a řadový člen si i v nepřítomnosti přijde aspoň na deset tisíc korun. Není to sice žádná ohromující částka a fajnšmekrovi by možná vystačila jen na jeden luxusnější oběd, ale v peněžence rozhodně nikomu nepřekáží. A když je to navíc honorář jen za jednodenní práci v měsíci?

Členové dozorčích orgánů konkurenčních zdravotních pojišťoven mohou jen tiše závidět – jejich odměny se sice také dostávají na desetitisícové částky – , ale za celý rok. Tak například pojišťovna MetalAliance si na odměny členům dozorčí, správní rady a rozhodčího orgánu (dohromady jde o 24 postů) vyčlenila na celý rok jen milion korun. ZP Škoda dokonce nemá v této kolonce uveden ani jeden údaj. A Hutnická zaměstnanecká pojišťovna rozdělí letos mezi zhruba čtyřicet členů dozorčích orgánů pouhých 2,5 milionu korun.

Kdo dohlíží na VZP?

Správní rada pojišťovny

ČLENOVÉ JMENOVANÍ VLÁDOU ČR:

MUDr. Martin Barták

první náměstek ministerstva obrany

Ing. Stanislav Blaha

ODS, místostarosta Uherského Hradiště

PhDr. Lucie Bryndová

poradkyně ministra zdravotnictví

Ing. Jarmila Fuchsová

ředitelka odboru ministerstva financí

MUDr. Markéta Hellerová

náměstkyně ministerstva zdravotnictví

MUDr. Pavel Hroboň

náměstek ministerstva zdravotnictví

Ing. Ivana Jenšovská

ředitelka odboru ministerstva zdravotnictví

RNDr. Karla Říhová

ředitelka odboru ministerstva zdravotnictví

RNDr. Jiří Schlanger

předseda Odborového sdružení a sociální péče

ČLENOVÉ ZVOLENÍ POSLANECKOU SNĚMOVNOU PARLAMENTU ČR:

Ing. Ladislav Býček

KSČM, zastupitel Brna

Ing. Martin Fassmann

vedoucí oddělení makroekonomických analýz a prognóz Českomoravské konfederace odborových svazů

Mgr. Michal Hašek;

místopředseda ČSSD, poslanec

Ing. Josef Holub

viceprezident Svazů průmyslu a dopravy

MUDr. Jozef Kochan

ODS, poslanec

RNDr. Vladimír Koníček

KSČM, poslanec

MUDr. Jiří Koskuba

primář, FN Na Bulovce, Praha

Ing. Zdeněk Liška

generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy

Ing. Vlastimil Ostrý

US, náměstek Agentury ochrany přírody a krajiny

Ing. Miloš Patera

ODS, poslanec

MUDr. Vladimír Plaček

ČSSD, ředitel Ústavu sociální péče Hrabyně

RNDr. Hana Pýchová

zaměstnanec, FN Na Bulovce, Praha

MUDr. Vladimír Říha

KDU-ČSL, zástupce náměstka FN Motol, Praha

MUDr. Olga Sehnalová, MBA

ČSSD, lékařka, nemocnice Kroměříž

MUDr. Michal Sojka

mluvčí České lékařské komory

Bc. Marek Šnajdr;

předseda náměstek ministerstva zdravotnictví

MUDr. Boris Šťastný

ODS, poslanec

Ing. Lucie Talmanová

ODS, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny

Ing. Monika Turnovská

KDU-ČSL

Ladislav Vomáčko

ČSSD Pramen: VZP, archiv

Členové dozorčích orgánů konkurenčních zdravotních pojišťoven mohou jen tiše závidět

Marcela Alföldi Šperkerová

Ohodnoťte tento článek!