Přejít na obsah

Díky úsporným krokům dosahuje nemocnice zisku

zpět
25.5.2007

Nemocnice v Havířově poprvé vykazuje zisk a tím splnila požadavek kraje, který apeloval na to, aby nemocnice nebyly ztrátové. Vedení muselo udělat mnoho opatření a ekonomických kalkulací, aby tento cíl splnili, řekl ředitel nemocnice Juraj Chomič...

Jaký je hospodářský výsledek za minulý rok?

„Nemocnice dosáhla za období 2006 kladný hospodářský výsledek, a to v částce 5,4 milionů korun. Vedle toho v průběhu měsíce září 2006 jsme srovnali záporné saldo závazků a pohledávek, které bylo dědictvím špatného hospodaření minulých let. Pozitivní bylo také to, že nemocnice dokázala z vlastních zdrojů plnit i závazné parametry stanovené ministerstvem zdravotnictví v oblasti dostavby nemocnice, což je ve svém důsledku důležité nejen pro občany Havířova a okolí, ale i pro nemocnici. Vlastní zdroje investované do dostavby dosáhly v minulém roce 15,5 milionů korun.“

K jakým opatřením jste se museli uchýlit, aby nemocnice byla v plusu?

„Těch jsme museli udělat mnoho. Namátkou šlo o opatření na úseku spotřebního zdravotního materiálu, kdy lepší organizací práce a důsledným přehodnocením výběru dodavatelů jsme snížili materiálové zásoby o 26 procent a dosáhli úspory zhruba za 5,1 milionů, to vše bez dopadů na kvalitu poskytované zdravotní péče.“

Na co dále jste se zaměřili?

„Na dodavatelské firmy, které poskytují nemocnici celou řadu služeb, kdynovým přehodnocením cenových ujednání bylo dosaženo rovněž významného ekonomického efektu. Organizační opatření se týkala zejména zefektivnění činnosti obslužných středisek, jako je prádelna, kuchyň nebo údržba. Významným se také stalo zprovoznění nemocniční lékárny v červenci 2006.“

Podařilo se vám získat i nějaké sponzorské peníze pro nemocnici?

„Na oblast výnosů a výši závazků nemocnice měl vliv i přínos ze strany sponzorů. Výše sponzorských příspěvků dosáhla 1 074 tisíc korun a výše věcných darů 523 tisíc. Rovněž se značně podílely i výnosy z reklam v částce 273 tisíc korun. Všechny tyto částky jsou historicky nejvyšší za předešlé tři roky. Dosažený zisk minulých let byl v souladu s rozhodnutím zřizovatele použit na úhradu ztrát z minulých let.“

Jak předpokládáte, že budete hospodařit v letošním roce?

„V roce 2007 má nemocnice stanoven závazný hospodářský ukazatel hospodaření 0 korun s tím, že splnění tohoto velkého úkolu je v našem případě násobeno i tím, že nemocnice je povinna splnit k 31. lednu 2007 závazný ukazatel dokončení dostavby nemocnice. To je spojeno výhradně s vlastními zdroji a výše těchto vlastních zdrojů v tomto případě dosahuje jen v oblasti investičních výdajů výše než 10 milionů korun. Přitom je nemocnice povinna plnit své úkoly v oblasti kvality a poskytování péče, se kterou souvisí i nutná modernizace přístrojů a vybavení nemocnice a podobně.“

Bára Kalnerová, Havířovský deník


Klíčová slova

K tomuto článku nejsou přiřazena žádná klíčová slova.

Autoři

Havířovský deník

Komentovat článek: Díky úsporným krokům dosahuje nemocnice zisku

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

3 nejnovější komentáře k článku Díky úsporným krokům dosahuje nemocnice zisku

Komentáře

dalších 10 komentářů
Anofeles Redukce je ptydepe......  | 30. 05. 2007 21:08

Pokud jste mne někteří nepochopili, omlouvám se, je to moje chyba. Čerpám se svých zkušeností z jisté velké nemocnice v MSK kraji. Zde nový manažerský ředitel, cucák kolem 30 let pěkně nakrkl asi 30 plně kvalifikovaných zdravotních sester z porodnice, novorozeneckého a dětského tím, že je jednoduše převedl z funkce SZP na ošetřovatelky a tím jim snížil ze zákona tarif o dva až tři stupně. Každá tím přichází měsíčně asi o 1000 Kč. Vám by se takový manažering líbil!? Vždyť nemocnice stojí a leží na kvalitních lidech! A tihleti ananasové z nás dělají mameluky. Nicméně sestry si pořvaly na schůzi "ROH" a přes moji veřejnou výzvu k revoltě se stáhly a drží stažené zadky i předky. Před branami této nemocnice stojí zástupy takových kvalifikovaných sester.....A nejhorší na tom je, že vám žadný papír z NCO-NZO o registrovaných sestrách nepomůže.

Milan Šilhan Nelze snadno určit  | 26. 05. 2007 08:12

jak dalece se podílela paní Kalnerová z H.D. na textu novinové zprávy o "závratných úspěších havířovské nemocnice". Když pomineme obsah sdělení, je potřeba se podivovat nad jazykem, který měl i v moravsko-slezském kraji vymizet v roce 1990. Mladším to možná mnoho neříká a vidí v tom jen ekonomické bláboly, ale nám starším to evokuje jazyk ekonomického panství bolševiků "nade vším". To ušetření není zase tak velké kouzlo. Pokud se veliké peníze z prostředků nemocnice zbytečně neinvestují, je potřeba u samochvalných hospodářských výsledků také sdělit, s jak velkým majetkem se hospodaří, kolik peněz nemocnicí za rok proteče a kolik je onen výsledný efekt z toho procent a jak vypadá bankovní konto. Nemocnice financované víc jak převážně z veřejného zdravotního pojištění jsou nastaveny na "nulu" zisků a ztrát a na objemy služeb, které tomu odpovídají jsou s nimi uzavírány smlouvy s pojišťovnami. Protože nejsou k dispozici normativy hospodaření( chybí zákon o tlumení nákladů ), není možno určit, na čem nemocnice ušetřila či naopak prodělala a kde jí narostl vnitřní dluh.

Re:No, díky za takové úspory.  | 25. 05. 2007 20:19

Ano i tak se to dělá, a 1 sestra zvládá 2 oddělení. Jak dlouho, než se složí, než ji vyhodí, protože nezvládla všechno nebo než odejde- je jedno jestli na MD, ÚP či do penze- v lepším případě. V horším na PL

 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné