Dluh státních nemocnic roste

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo zprávu, která podrobně hodnotí výsledky hospodaření všech českých FN. Vznikla na základě údajů, které si MZ vyžádalo po společných jednáních s vedeními nemocnic. Kompletní zprávu najdete v rubrice Dokumenty. Komentáře a připomínky pište na e-mailovou adresu zdn@sanomamag-praha.cz…

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo oficiální zprávu, která podrobně hodnotí výsledky hospodaření všech jedenácti českých fakultních nemocnic (FN). Zpráva vznikla na základě údajů, které si ministerstvo vyžádalo po společných jednáních s vedeními nemocnic. Kompletní zprávu v plném znění najdete volně ke stažení v rubrice Dokumenty. Vaše připomínky a komentáře k této zprávě očekáváme na e-mailové adrese zdn@sanomamag-praha.cz!

VYČÍSLENÍ ZTRÁT

MZ ve zprávě konstatuje, že zatímco v roce 2001 byla výsledkem celkového hospodaření současných jedenácti FN účetní ztráta ve výši 25,6 miliónů korun, v roce 2002 to již byla ztráta 296,7 miliónů a v roce 2003 přes 1283 miliónů korun.

Pokud se očistí hospodářské výsledky FN o zvýšení výnosů povoleným započítáním oprav, údržby a nákupu krátkodobého majetku, činí skutečná ztráta v roce 2003 dokonce přes 1 910 miliónu korun. Se započítáním hospodářské ztráty předchozích let činila celková účetní ztráta těchto nemocnic k 31.12. 2003 téměř 5,6 miliard korun.

Podle zprávy MZ bylo všeobecné výrazné zhoršení hospodářských výsledků FN v roce 2003 způsobeno zejména dlouhodobě uplatňovaným růstem mzdových nákladů v letech 2002 a 2003, neboť osobní náklady představují cca 40% nákladů nemocnic. Velmi negativně se zde projevil i nedostatečný nárůst plateb zdravotních pojišťoven, kdy při celkovém nárůstu výběru pojistného v roce 2003 o 6% byly platby nemocnicím zvýšeny pouze o 1,8%, zatímco jiným segmentům poskytovatelů zdravotní péče byly platby zvýšeny mnohem více, uvádí MZ v komentáři k hospodářským výsledkům nemocnic.

SROVNÁVÁNÍ NEMOCNIC

MZ dále ve své zprávě uveřejnilo několik srovnávacích tabulek, ve kterých jsou jednotlivé FN seřazeny vždy od nejlepší k nejhorší nemocnici. Srovnává v nich jednotlivá zařízení například podle průměrných mezd zaměstnanců, míry zadluženosti, hospodářských výsledků, vykázaných ztrát, počtu lůžek, jejich využití nebo podle nákladů na pořízení léčiv či zdravotnických prostředků.

Dále jsou ve zprávě šířeji rozepsány finanční zdroje FN jako bankovní úvěry, pomoc vlády konkrétním nemocnicím, naplnění fondu určeného ke krytí nutné reprodukce majetku a také to, kolik peněz FN investovaly do oprav a údržby svého majetku.

MZ si vyžádalo rovněž informace o počtu členů a složení dozorčích rad FN a o tom, jak často se dozorčí rady scházely na svých zasedáních.

V závěru zprávy MZ konstatuje, že se v budoucnu zaměří především na dosažení stejnorodosti ekonomických údajů v účetnictví nemocnic, ale také například na zkvalitnění práce dozorčích rad nemocnic. Věnovat se chce i spádovosti medicínských oborů a na přijetí legislativních opatření v rámci předpisů o veřejném zdravotním pojištění, která by měla stabilizovat ekonomickou situaci lůžkových zdravotnických zařízení.

Miroslava Toušová, www.Zdravi.Euro.cz, 16.6.2004

Ohodnoťte tento článek!