Dluhy cizinců bez pojištění a hotovosti v českých nemocnicích. Co s tím?

Titulní obrázek

„Před lety dlužili cizinci nemocnicím miliony, nyní statisíce korun. Neříkám, že to je v pořádku. Na jedné straně mince je pomoc bližnímu a na druhé straně zneužití této pomoci. Je třeba, aby zde nebyli zaměstnáváni cizinci načerno, aby měli v pořádku své zdravotní pojištění a neměli fingované adresy pobytu,“ odpovídá Miroslava Němcová…

Miroslava Němcová ODS

Před lety dlužili cizinci nemocnicím miliony, nyní statisíce korun. Neříkám, že to je v pořádku. Na jedné straně mince je pomoc bližnímu a na druhé straně zneužití této pomoci. Je třeba, aby zde nebyli zaměstnáváni cizinci načerno, aby měli v pořádku své zdravotní pojištění a neměli fingované adresy pobytu. To je základní předpoklad, že zdravotní péči, kterou platíme my, nebudou zneužívat jiní.

Jan Kasal KDU-ČSL

V době dovolených člověka napadá, jak by v podobném případě dopadl v cizině on sám. Jistě by se to lišilo stát od státu, a tak bych jako občan civilizované země nerad přistupoval k tak drastickým opatřením, jako ponechat těžce zraněné bez pomoci. Pro občany Evropské unie existuje Centrum mezistátních úhrad, vyřizování je ale zdlouhavé. Dluhy po cizincích zůstávají na bedrech zdravotnických zařízení, těm by mohlo pomoci třeba zřízení zvláštního fondu. Další možností je trvat na spolehlivém zdravotním pojištění jako na podmínce vstupu do země, zvláště u příchozích z určitých zemí.

Karel Černý ČSSD

Určitě by nebylo humánní nechat nemocného cizince bez pomoci, bez ošetření. To prostě nejde. Věřím, že spousta z nich své ošetření uhradí hotově nebo přes pojištění, na druhou stranu je pravda, že jsou i tací, kteří se nechají ošetřit a ošetření, případně další léčbu, neuhradí. Proto je nutné trvat na zdravotním pojištění cizinců již při vstupu do České republiky.

Dagmar Zvěřinová ČSSD

Tento problém se podle přibližných odhadů týká až sta tisíc cizinců, kteří u nás pobývají. Jedná se především o lidi, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Tedy například živnostníky, rodinné příslušníky legálně zaměstnávaných cizinců, ale i studentů. Živnostníků je mezi nimi na osmdesát tisíc. Tito lidé, ze zemí, s nimiž ČR nemá příslušné smlouvy, nemohou být pojištěni v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. To pokládám za chybu. Ministerstvo zdravotnictví má připraven návrh řešení, které by umožnilo tyto cizince pojišťovat. Návrh bohužel dosud nebyl schválen, a to vinou špatného postupu ministerstva, které jej předkládalo v balíku sporných reforem. Ministerstvo zdravotnictví by mělo návrh co nejdříve předložit k samostatnému schválení parlamentem.

Ivo Strejček ODS

Pokud se týká turistů, pak vzhledem k členství ČR v EU platí vzájemné zúčtování lékařské péče mezi členskými státy a neměl by být žádný problém. Ani v případech zahraničních zaměstnanců náležitě zaměstnavatelem pojištěných by k těmto skutečnostem nemělo docházet. Ano, problém jsou ilegální pracovníci zaměstnávaní v ČR. Tam ale hledejme řešení jinde: dokud totiž budou náklady práce (zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem) vysoké, bude se nelegální zaměstnávání stále vyplácet a úhrady za poskytování zdravotní péče cizincům bez pojištění budou nedobytné. Je třeba odstraňovat důvody, které vedou k nelegálnímu zaměstnávání a následně dojde i ke zmenšení problému, na který se ptáte.

Vysočina

Dluhy cizinců bez pojištění a hotovosti v českých nemocnicích. Co s tím?
Ohodnoťte tento článek!