Dnes se z lékařů stanou pacienti

kalendář, stetoskop, pero

Česká lékařská komora (ČLK) připravila informační kampaň spojenou s jednodenní symbolickou protestní akcí nazvanou „Den zdraví lékařů“, která právě dnes odstartovala. Občané byli v ordinacích a čekárnách lékařů v uplynulých týdnech informováni o negativních dopadech reforem na kvalitu a dostupnost péče v České republice. Dostali možnost podepsat petici – podpisy se právě sčítají.

Činnost ministerstva zdravotnictví společně s restriktivní úhradovou vyhláškou pro rok 2013 přiměly komoru k akci, která dnešním symbolickým protestem vrcholí.. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka už totiž není možné dosáhnout „změny k lepšímu“ jinak než silou.

ČLK při ohlášení protestů upozorňovala na skutečnost, že výdaje na zdravotnictví v ČR klesají již tři roky po sobě, a to prý bez ohledu na míru inflace a růst daní. Dopady ekonomické krize jsou tak podle mínění Milana Kubka hlubší než v jiných resortech.

„Žádnou reformu, jejímž výsledkem by mohla být ekonomická stabilita českého zdravotnictví, ministr Leoš Heger neprosadil a už ani neprosadí. Nezajistil ani valorizaci plateb za takzvané státní pojištěnce. Stát kvůli tomu již čtvrtým rokem platí pojišťovnám za děti, důchodce a nezaměstnané pouhých 723 Kč měsíčně,“ řekl tehdy prezident ČLK.


Čtěte také:

Realita současného zdravotnictví očima sester

Zdravotnictvím se plíží strach

Opravník nepravd šířených MZ o petici za zachování kvalitního zdravotnictví

Reakce MZ na TK odborů


Zapojení pacientů

Proti trendu snižování veřejných výdajů na zdravotnictví a možnému omezení kvality a dostupnosti péče se lékaři tentokrát pokoušejí bojovat společně se svými pacienty, kteří v ordinacích a čekárnách svých lékařů mohli podepsat Petici za zachování kvalitního zdravotnictví.

To, že se ČLK s žádostí o podporu obrátila na pacienty – tedy na širokou veřejnost – rozlítilo ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) a jeho náměstky. „Musím zde s velkým politováním konstatovat, že jsou pacienti zatahováni do hry o české zdravotnictví, řekl včera v TV Prima náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák, podle kterého jsou varování ČLK neopodstatněná.

„Kvalita zdravotní péče v České republice je na evropském nadstandardu, skutečně my se nemáme za co stydět,“ dodal Polák.

Lékaři ale mají dlouhodobě jiný názor a mezinárodně pozitivně vyznívající statistiky přičítají především svému nadměrnému pracovnímu nasazení i „ ve špatných podmínkách“.

„Situace nemá standardní řešení. My lékaři nemůžeme vědomě poškozovat své pacienty, ale nemůžeme si ani dovolit platit jim nezbytné léky, potřebná vyšetření a pomůcky ze svého. Na to prostě nemáme. Nechceme-li se dostat do konfliktu se zákonem a lékařskou etikou a nechceme-li ani přivést své praxe ke krachu, nezbývá nám nic jiného než se začít bránit. A to společně, nejenom lékaři bez ohledu na odbornost či status zaměstnance nebo soukromého lékaře, ale především jako občané se svými pacienty,“ vysvětlil Milan Kubek.

Podle prezidenta ČLK je zapojení pacientů na místě, neboť prý právě oni financují české zdravotnictví. „Pacienti v žádném případě nejsou našimi nepřáteli – jsme spojenci,“ zdůraznil Kubek.

Den zdraví lékařů

Lékaři pro svůj dnešní protest zvolili poměrně netradiční podobu. Charakter akce vychází z nezpochybnitelné skutečnosti, že i lékař může být pacientem. Představenstvo ČLK proto vyzvalo všechny lékaře v České republice, aby dnes podle vlastních potřeb absolvovali preventivní lékařské prohlídky a vyšetření u svých kolegů nebo aby si „v zájmu svého zdraví“ vybrali dovolenou na zotavení či náhradní volno.

„Cílem protestu není poškodit pacienty, ale prokázat jednotu lékařského stavu takovým způsobem, aby si toho veřejnost všimla.“, řekl Milan Kubek. Lékaři na dnešek neobjednávali pacienty na plánované zákroky a vyšetření. Provoz zdravotnických zařízení je sice omezen, ale pacientů by se dotknout neměl – pacientům s akutními případy se dostane pomoci.

Vzájemné vyšetřování by podle Kubka mohlo lékařům pomoci i ekonomicky. „Soukromí ambulantní specialisté, které by uzavření praxí ekonomicky poškodilo, získají potřebná unikátní rodná čísla vyšetřováním svých kolegů. Tímto způsobem si můžeme navzájem pomoci,“ upřesnil Milan Kubek, který je sám ambulantním specialistou, a patří tedy do skupiny lékařů, jež se v současnosti cítí být nejvíce ohrožena úhradovou vyhláškou.

Nátlakovou akci tohoto typu odmítlo Sdružení praktických lékařů, svých cílů chce prý dosáhnout konzervativní cestou – tedy vyjednáváním s ministerstvem a pojišťovnami. Naproti tomu Sdružení ambulantních specialistů akci podpořilo.

Akci podporují i zdravotnické odbory a Lékařský odborový klub (LOK-SČL), který vyzval nemocniční lékaře, aby se k akci v rámci možností také připojili. Podle ministerstva zdravotnictví nehrozí, že by dnes ve fakultních nemocnicích byla péče jakkoliv omezena a ani v menších nemocnicích by pacienti neměli mít problém.


Čeho chtějí lékaři dosáhnout?

• Udržení dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče.

• Zachování autonomie lékaře v rozhodování o odborných otázkách poskytování lékařské péče jako základního předpokladu bezpečnosti pacientů.

• Okamžité novelizace úhradové vyhlášky a seznamu zdravotních výkonů.

• Získání peněz pro zdravotnictví, aby byla zajištěna jeho ekonomická stabilita.

• Udržení platů lékařů v nemocnicích.

• Zabránění přijetí „rizikových zákonů“ (o univerzitních nemocnicích, o zdravotních pojišťovnách…) a dalších nevratných změn.

• Zachování lékařského povolání jako povolání svobodného

Ohodnoťte tento článek!