Dnes zahájilo činnost zvláštní konzultační pracoviště

Co dělat, když najdete podezřelý předmět nebo vám přijde divný balíček či obálka? Přečtěte si, co radí odborníci z řad Policie ČR a Hasičského sboru…

Na základě včerejšího rozhodnutí ústředního krizového štábu zahájilo dnes v 16.00 hodin činnost konzultační pracoviště Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.

Na speciální bezplatné telefonní lince 0841-11 11 20 přístupné prozatím pouze z veřejné telefonní sítě se lidé mohou poradit s odborníky z řad Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, zda je důvodné se obávat doručených podezřelých listovních zásilek či jiných předmětů.

Služeb konzultačního pracoviště může veřejnost využít v době od 8.00 do 18 hodin.

Linka 0841-11 11 20 v žádném případě nenahrazuje linky tísňového volání. Jejím smyslem je poskytnout konzultaci osobám, které najdou podezřelé předměty, popřípadě jim budou doručeny podezřelé neočekávané zásilky, a které jsou na pochybách, zda je odůvodněné a žádoucí přivolat na místo příslušníky Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky.

Podezřelé balíčky nebo zásilky zpravidla vykazují některé z těchto charakteristik:

větší množství poštovních známek, popř. razítek pošty;


neobvyklá hmotnost;


svým obsahem pokroucená nebo jinak zdeformovaná obálka;


vyčnívající drátky nebo hliníková folie;


nadměrné množství zajišťovacích prostředků (různé pásky, samolepky);


značky snažící se odvést pozornost od tvaru obálky;


město nebo stát na poštovním razítku nesouhlasí s uvedenou zpáteční adresou; chyby v běžně používaných jednoduchých slovech;


barevné změny obálky.

Jestliže se Vám do rukou dostane podezřelá zásilka nebo balíček, netřepejte s nimi, nevyprazdňujte jejich obsah, uložte obálku nebo balíček do igelitového pytle nebo jiného vhodného kontejneru, aby se zabránilo úniku obsahu. Poté opusťte místnost a umyjte se vodou a mýdlem. Událost ohlašte policii na tísňovou linku 158 nebo na tísňovou linku Hasičského záchranného sboru České republiky 150. Jste-li v práci, informujte také správce budovy a nadřízeného. Další práci policistů a hasičů usnadní, když sepíšete seznam osob, které byly v místnosti v době, kdy došlo k identifikaci podezřelé obálky nebo balíčku.

Nepodléhejte panice – bezpečnostní složky nemají informace, které by nasvědčovaly tomu, že by v České republice byl nebo měl být proveden trestný čin za použití biologické látky. Jestliže obdržíte podezřelou obálku nebo balíček, pokuste se s chladnou hlavou situaci vyhodnotit – vodítkem Vám může být výše uvedený seznam charakteristik podezřelých zásilek. Jste-li na pochybách, zda zavolat linku 158 nebo 150, obraťte se na konzultační pracoviště se speciální telefonní linkou 0841 111120.

mka, 17.10.2001, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!