Do akce Děkujeme, odcházíme se pomalu zapojují i lékaři z FN

lékaři

K iniciativě lékařských odborů Děkujeme, odcházíme se pomalu přidávají i lékaři z fakultních nemocnic. „Ve FN jsou lékaři tradičně více obezřetní, ale i zde se akce pomalu rozjíždí,“ uvedla pro Zdraví.Euro.cz pražská koordinátorka LOK-SČL Marcela Sojáková z VFN.

Dlouhodobě se hovoří o nedostatku lékařů. Víte, jaká je celková situace v hlavním městě?

Pracuji ve fakultní nemocnici. Situace v Praze je specifická tím, že zde převládají FN, které aktuální nedostatek lékařů nepociťují. To je dáno tím, že zneužívají nastupujících absolventů, které zaměstnávají na zkrácený úvazek O,1- O,5 s tím, že pochopitelně odpracují plnou pracovní dobu. K tomu někteří v rámci doktorandského studia pobírají nevelké stipendium z lékařských fakult. Tím si FN zajišťují levnou pracovní sílu, za to umožní lékaři odatestovat aniž by musel podepisovat tak zvanou kvalifikační dohodu.

Chybí u vás nějací lékaři?

Bohužel i ve FN začínají chybět lékaři v produktivním věku okolo 40 let, neboť ti po zjištění, že od atestace daleko a finanční perspektiva nulová, často volí odchod do zahraničí, do soukromého sektoru či k firmě.
Tedy tak zvaná „hmota“ je, ale kvalita klesá. Naprosto jiná je situace v mimopražských nemocnicích, zejména v příhraničních krajích, tam je již personální devastace dramatická.

Kolik lékařů se z vašeho kraje připojilo k akci Děkujeme, odcházíme?

Ve FN jsou lékaři tradičně více obezřetní, nicméně například ve Fakultní Thomayerově nemocnici se již připojila 1/3 lékařů a i v ostatních FN se akce pomalu rozjíždí.

Jak se celkově staví lékaři k této iniciativě? Podporují požadavky?

Požadavky LOKu akcentované v rámci této akce podporují prakticky všichni lékaři, jenom po zkušenostech s našimi politiky jsou skeptičtí. Ve výsledku se domnívají,že budou stejně muset situaci vyřešit sami, což znamená, že z českého zdravotnictví odejdou. Takto alespoň uvažuje velké množství nastupujících mladých lékařů.

Ohodnoťte tento článek!