Do čela MAFS byl zvolen nový předseda Petr Svoboda

Mezinárodní asociace farmaceutických společností si 21. dubna zvolila nového předsedu. V prodlouženém volebním období do konce roku 2005 ji povede šéf české pobočky firmy AstraZeneca Petr Svoboda. Vystřídá tak Tomáše Votrubu z firmy Roche…

PRAHA – Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) si ve středu 21. dubna zvolila nového předsedu. V prodlouženém volebním období do konce roku 2005 ji povede šéf české pobočky firmy AstraZeneca Petr Svoboda (43). Na nejvyšším postu MAFS střídá Tomáše Votrubu z firmy Roche. Asociace zastupuje zahraniční výrobce a dodavatele originálních léků, má více než třicet členů a je vlivnou lobbistickou skupinou. Jejím místopředsedou se stal Boudewijn van Bochove z firmy Merck Sharp and Dohme, členy předsednictva Richard Paulsen (Pfizer), Vladimír Starý (Boehringer-Ingelheim) a Sylvain Vigneault (Fournier Pharma).

Svoboda po svém zvolení do čela MAFS uvedl, že asociace bude i nadále usilovat o kvalitní patentovou ochranu nových léčiv, bude se zasazovat o nastavení transparentních postupů pro schvalování jejich cen a úhrad a dohlížet na dodržování etických pravidel v reklamě a marketingu. „Priority pro nadcházející funkční období vycházejí ze základního poslání asociace, kterým je přinášet nové léky a moderní terapie pacientům a zdravotnickému systému České republiky,“ řekl.

Svoboda je absolventem Farmaceutické fakulty UK. Po škole nastoupil do podniku Spofa, po roce 1989 pomáhal vybudovat české a slovenské zastoupení ICI Pharmaceutical. Od roku 1992 pracoval ve Velké Británii, v letech 1998 a 1999 byl generálním ředitelem firmy Zeneca ve Finsku. Prezidentem AstraZeneca ČR se stal před dvěma lety. Svoboda je ženatý a má dvě dcery. Kromě rodiny má rád dobré víno, přírodu, koně a muziku.

(rů), Euro, 3.5.2004

Ohodnoťte tento článek!