Do českého zdravotnictví putují další miliardy z evropských fondů

Titulní obrázek

České zdravotnictví se může těšit na další miliardy z evropských fondů. Ministerstvo zdravotnictví hodlá 1,8 miliardy korun použít například na vybavení onkologických center a posílení screeningu…

České zdravotnictví se může těšit na další miliardy z evropských fondů. Ministerstvo zdravotnictví hodlá 1,8 miliardy korun použít například na vybavení onkologických center a posílení screeningu.

Peníze budou dále použity do prevence zdravotních rizik a sledování kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví. „Ministerstvo vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu tři nové výzvy k předložení žádosti o poskytnutí finanční podpory pro grantové projekty. Do českého zdravotnictví přiteče dalších 1,8 miliardy,“ uvedl v tiskové zprávě ministerstva první náměstek Marek Šnajdr. Nové výzvy navazují na předchozí čerpání ve výši 1,95 miliardy korun, z nichž ministerstvo podpořilo 24 projektů komplexních onkologických a traumatologických center.

Peníze i pro sociálně vyloučené

Nové dvě výzvy se budou týkat i dalších oblastí. Přes 800 milionů korun půjde na projekty řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, 668 milionů korun na prevenci zdravotních rizik obyvatelstva a sociálního vyloučení osob znevýhodněných zdravotním stavem nebo věkem a 340 milionů na další vybavení onkologických center a posílení screeningu.

Myslí se i na prevenci

Při rozdělování peněz se myslí i na prevenci. Při výběru příjemců peněz bude podle Šnajdra prioritou zlepšení včasnosti záchytu a úspěšnosti léčby nejčastějších nádorů v Česku, jako jsou rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina plic, prostaty a prsu. O peníze budou moci žádat také pracoviště spolupracující s centry v rámci národní sítě. Ministerstvo podpoří i programy nevládních neziskových organizací a počítá s modernizací národních referenčních laboratoří. V oblasti kvality zdravotní péče podpoří rozvoj nemocničních informačních systémů a vypracování standardů péče, zhruba stovka standardů by měla být hotova do tří až pěti let, uvedl Šnajdr.

Další výzvy pro kardiologická a popáleninová centra

Šnajdr řekl, že vedle peněz z Integrovaného operačního programu získalo ministerstvo další 6,5 miliardy na projekty v oblasti výzkumu a vývoje či managementu lidských zdrojů. Do zdravotnictví jdou peníze i z norských fondů, osm projektů již dostalo 155 milionů korun, uspěly například Ústav péče o matku a dítě a Psychiatrická léčebna Bohnice v Praze. V příštích výzvách budou peníze směřovat do kardiologických a popáleninových center.

Podle Šnajdra je reálné, že ministerstvo naplní plán čerpat v letech 2009 až 2013 z evropských peněz 20 miliard korun. Do roku 2011 už zajistilo 15 miliard, do roku 2013 pak chce vyčerpat zbylých pět miliard.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

Do českého zdravotnictví putují další miliardy z evropských fondů
Ohodnoťte tento článek!