Do legislativní rady jde zákon o neziskových nemocnicích

Nemocnice by v budoucnu nemusely danit svůj zisk a mohly by jej použít například k nákupu nového vybavení. Počítá s tím návrh zákona o neziskových nemocnicích, který dokončilo a představilo ministerstvo zdravotnictví.

Fakultní nemocnice by se podle návrhu přeměnily v univerzitní. Změnilo by se i odměňování zaměstnanců nemocnic, nově by se řídilo platovými tarify, o kterých by rozhodovala vláda. Norma už prošla meziresortním připomínkovým řízením a nyní by ji měla posoudit legislativní rada vlády.

Zákon podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) zavádí novou právní formu neziskových nemocnic. „Neznamená to, že by nemocnice neměly hospodařit se ziskem, ale pokud ho vytvoří, nebude zdaňován a bude převeden zpět do nemocnice ke zkvalitnění služeb,“ uvedl Němeček. Pod statut neziskové nemocnice budou moci přejít všechna zařízení, která zřizuje stát. Ostatní včetně soukromých nemocnic budou moci o zařazení požádat. Konečné slovo by mělo mít ministerstvo zdravotnictví. V současnosti jsou mnohé nemocnice příspěvkovými organizacemi.

Norma obsahuje pravidla pro vytvoření sítě neziskových nemocnic. „Pokud se nemocnice zavážou poskytovat veřejnou službu, určitý rozsah oborů bez ohledu na to, jestli jsou ekonomicky lukrativní, budou mít zajištěno, že budou zařazeny do sítě nemocnic a pojišťovny s nimi uzavřou smlouvu na poskytování zdravotní péče,“ řekl ministr.

Nynější fakultní nemocnice by se měly přeměnit na takzvané univerzitní nemocnice, kde by se kromě poskytování zdravotní péče odehrávala i výuka budoucích zdravotníků a vědeckovýzkumné projekty. Zavedena by byla akademická rada, v které by byli zástupci lékařských fakult i fakultních nemocnic.

Norma by měla rovněž sjednotit odměňování zaměstnanců nemocnic tak, že platy se budou podobně jako u učitelů a jiných státních zaměstnanců řídit tarifem, o kterém rozhodne vláda.

O zákoně o neziskových nemocnicích se mluví řadu let, současná vláda má tento závazek v koaliční smlouvě. Ministerstvo financí má ale k předloze výhrady, nesouhlasí mimo jiné s osvobozením nemocnic od daně.

Ohodnoťte tento článek!