Do Městce se vrací akutní péče

Po smutku, který v Městci Králové na Nymbursku vládl v minulém roce, kdy po začátku roku se nemocnice v tomto městě musila přetransformovat na zařízení následné péče s výjimkou možnosti ambulantního ošetření, je nyní naopak zase radost ze skutečnosti, že se sem vrátí lůžka na interní oddělení a zřejmě i chirurgie. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž schválila koncepci…

MĚSTEC KRÁLOVÉ – ředitele MUDr. Otakara MAREŠE na začlenění této nemocnice do projektu chronické resuscitační péče (OCHRIP). Ta je určena pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje přístupy mezi chronickou péči a ARO. Rozhodnutí samozřejmě přivítali jak zřizovatel nemocnice města Městec Králové, tak i Poděbrady.

Představa odborníků je taková, že nemocnice takto zařazené by měly mít základní medicínské obory, tedy internu i chirurgii, v Městci Králové se počítá s pětilůžkovou jednotkou chronické resuscitační péče a 140 lůžky následné péče, včetně rehabilitace, která v nemocnici zůstane i nadále. Na začlenění do uvedeného programu OCHRIP dostala nemocnice v Městci Králové pro letošní rok státní dotaci 18 miliónů korun. V nemocnici se již hovoří o nově vybaveném operačním sále a téměř dobudovaném moderním chirurgickém oddělení s čtyřiadvaceti lůžky, ale také o nutném doplnění zdravotnického personálu, tří lékařů a dvacítky zdravotních sester. Nemocnice tak nadále zajistí společně se stanovištěm rychlé lékařské pomoci, pacientům komplexní zdravotnické služby a v nutných případech je rychle přepraví na jiné lékařské pracoviště.

mp, Haló noviny, 25.8.2001

Ohodnoťte tento článek!