Do rokycanské nemocnice kontrola

Podezření z tunelování rokycanské nemocnice, které vyslovil před premiérem Milošem Zemanem předseda ČLK David Rath, se zatím nepotvrdilo. Přesto do nemocnice nastoupí již dnes hloubková kontrola…

právě z okresního úřadu. „Soustředí se především na hospodaření, ztrátu nemocnice v minulém roce, která se vyšplhala na sedm miliónů korun a podle vedení byla způsobena navýšením tarifních platů. Kontrola se v neposlední řadě bude zabývat i správností výběrového řízení na provozování počítačového tomografu (CT),“ uvedl Brožík. ČLK totiž upozornila na nejasnosti při povozování tomografu, který měla vlastnit soukromá společnost. Podle komory i ministerstva zdravotnictví není přípustné, aby tomograf spravoval soukromý provozovatel, protože nemůže dát jednoznačné záruky pro řádné provozování přístroje. Jak však uvedl ředitel rokycanské nemocnice Miroslav Duchek, zařízení na jeho zakoupení nemá. „Chtěli jsme to řešit touto nestandardní formou, aby byl počítačový tomograf dostupný pro všechny naše pacienty, kteří jinak musejí dojíždět na vyšetření do Plzně,“ míní Duchek. Podle Brožíka je jasné, že okres tomograf potřebuje, proto se poslanec pokusí na ministerstvu financí a zdravotnictví sehnat finanční dotaci. Areál nemocnice projde v letošním roce rozsáhlou rekonstrukcí, která bude pokryta ze státního rozpočtu částkou 65 miliónů korun. Z nich bude 30 miliónů určeno na rekonstrukci operačních sálů, 17 miliónů se bude investovat do rekontrukce energetických zařízení a zbytek je určen na potřebné výtahy a na centrální sterilizaci zařízení. Nemocnice nyní disponuje 219 lůžky, z nichž je 190 akutních. O pacienty se stará 340 zaměstnanců, z toho 43 lékařů.

Svatava Hernandezová, Právo, 7.3.2002

Ohodnoťte tento článek!