Do systému IZIP se zapojila Fakultní nemocnice v Plzni

Titulní obrázek

Jako první velká nemocnice v republice se Fakultní nemocnice v Plzni zapojila do systému elektronických zdravotních knížek společnosti IZIP, přičemž to pro zařízení neznamenalo žádné finanční náklady…

Elektronická zdravotní knížka výrazně zhospodární provoz

„Naše nemocnice má svůj vlastní propracovaný informační systém WinMedicalc, který je plně kompatibilní se systémy společnosti IZIP. Tím pádem může tato služba fungovat prakticky okamžitě. Jako první naše zdravotnické pracoviště se do systému zapojí Oddělení klinické farmakologie, protože jeho součástí je také revmatologické a angiologické pracoviště, jejichž pacienti obvykle potřebují řadu vyšetření. Poté budou postupně zapojována další oddělení,“ uvedla Jaroslava Kunová, ředitelka FN s tím, že zapojení nemocnice do IZIP bude znamenat nejen zlepšení komunikace mezi pacientem a lékařem, ale i mezi zdravotnickými zařízeními a jednotlivými lékaři. Zhospodární se i provoz nemocnice.

„Protože kromě medicínského dopadu zavedení elektronických zdravotních knížek s sebou přináší i významný pozitivní ekonomický přínos, neboť například při neúčelném rozšiřování spektra předepisovaných léků vznikají jedny z největších ztrát v nákladech na poskytování zdravotní péče,“ doplnil její slova docent Otto Mayer, primář Oddělení klinické farmakologie.

Po službě je poptávka

„Medicína je postavena na informacích. Náš systém informace soustřeďuje. Dva roky jej s VZP testujeme a provozujeme v praxi.

Po této službě je velká poptávka i ze stran jiných pojišťoven, které se budou moci od příštího roku do systému také zapojit. Prostřednictvím elektronických zdravotních knížek se veškeré informace o zdravotním stavu, operacích, léčbě atd. soustřeďují u pacienta a ten svým pohybem po dalších lékařích je pomáhá dál šířit. Představuje tak zcela novou komunikaci mezi pacientem a lékařem a lékaři navzájem.

Je totiž doloženo, že až 30 procent vynaložených prostředků ve zdravotnictví je vynakládáno zbytečně především kvůli nedostatku informací a následných vyšetření, která jsou často duplicitní,“ připomněl předseda představenstva společnosti IZIP Pavel Hronek.

Připojení na internet

K 6. říjnu letošního roku bylo v celé republice do systému IZIP zapojeno 8413 lékařů, 5285 zdravotnických zařízení a téměř milión pacientů. Elektronické knížky obsahují na 4 882 763 zápisů.

V Plzeňském kraji zatím má IZIP 55 307 klientů, což je 15,1 % pojištěnců VZP, tedy každý sedmý v kraji, dále šest nemocnic – Nemocnice sv. Jiří, nemocnice v Sušici, Stodě, Rokycanech, LDN v Horažďovicích a Železniční poliklinika v Plzni. Bohužel jej zatím využívá nízký počet lékařů – jen 577, přitom tento program nepřináší žádné problémy ani vícenáklady, naopak šetří peníze i čas zdravotnických pracovníků.

Základním požadavkem je pouze připojení k internetu. Předpokládá se, že vyšší zavedení elektronických zdravotních knížek může v roce 2008 přinést až dvě miliardy korun úspor.

Právo

Do systému IZIP se zapojila Fakultní nemocnice v Plzni
Ohodnoťte tento článek!