Dobřany a psychiatrickou nemocnici propojí kultura a vzdělávání

Šestitisícové Dobřany a místní státní psychiatrická nemocnice budou spolupracovat v kulturních a vzdělávacích aktivitách. Budou také společně usilovat o destigmatizaci psychicky nemocných lidí a pomáhat jim k návratu na trh práce

Starosta Martin Sobotka míní, že je potřeba podpořit nemocnici a dát najevo, „že je to zařízení moderní, otevřené všemu možnému a není to nic zkostnatělého, tedy vyvrátit bludy, které se o psychiatrických nemocnicích šíří“. Podle Žižky už spolupráce funguje roky, nyní už jde o uskutečňování konkrétních věcí. „Jistá krize v rámci transformace psychiatrie je. Řadu věcí je třeba vysvětlit a lidé musí naslouchat. V dnešní době se ale pídí spíše po senzacích a, bohužel, u nás ta senzace bývá vždy negativní,“ uvedl ředitel. Podle něj je nemocnice spádovým zařízením nejen pro Plzeňský, ale i pro Karlovarský a Jihočeský kraj. Dobřany i zdravotnické zařízení s 1200 pacienty a 1150 zaměstnanci chtějí zlepšovat pověst psychiatrické nemocnice, která příští rok slaví 135 let.

„Občané Dobřan jsou připraveni na to, že se pacienti zapojí. Nemají přehnané strachy, vědí, že ne každý psychiatrický pacient je nebezpečný,“ uvedl starosta. Město se podle Sobotky nebrání ničemu. Obě strany nechtějí využívat pacienty jen na uklízení, zametání a pletí, ale spolupracovat s nimi i jejich terapeuty na výuce malování, hraní divadla a v dílnách. Podle Sobotky bude právnička nemocnice hledat způsoby, jak pacienty začlenit a jak je informovat. Město jim chce říci, jaké spolky v Dobřanech jsou, kam by mohli při vycházkách docházet a s čím by mohli pomoci.

„Máme tu šikovné lidi, kteří s našimi klienty pracují už léta. A jsou i odborně vzdělaní. Dokonce se nabízí myšlenka zřízení školy malování pro veřejnost,“ řekl ředitel. Pacienty nelze zaměstnávat pracemi pro město mimo areál. „Dovedu si ale představit chráněné dílny, o což mají firmy zájem, a jsou na to dotace,“ uvedl.

Poprvé je v galerii na náměstí výstava 22 děl pacientů nemocnice. Jde o druhou konkrétní aktivitu budované spolupráce. První je péče o zeleň, kdy město využívá zkušeností pracovníků nemocnice. V květnu vytvořili společný projekt Záhon porozumění u kruhového objezdu na třídě 1. máje. Arteterapie je zaměřená na léčení výtvarnými aktivitami a v nemocnici patří léta mezi formy léčby zejména pro pacienty s poruchami nálad, psychózami, poruchami osobnosti či závislostmi. K dispozici mají moderní ateliér.

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!