Dobře vynaložené peníze

„Je to pro Českou republiku obrovská šance. Spoluprací s Mayo Clinic, tedy se světovou jedničkou na poli vědeckého výzkumu v medicíně, ale i v moderních lékařských technologiích získáváme skutečně mnoho,“ tvrdí v rozhovoru pro právo ministr zdravotnictví David Rath…

Pane ministře, vláda schválila projekt pro zdravotnictví za dvě miliardy korun. Není to v situaci, kdy je zdravotnictví dost zadluženo, velký luxus?

V žádném případě. Já doufám, že projekt mezinárodního centra, které má vyrůst v Brně, bude plně realizován. Je to pro Českou republiku obrovská šance. Spoluprací s Mayo Clinic, tedy se světovou jedničkou na poli vědeckého výzkumu v medicíně, ale i v moderních lékařských technologiích získáváme skutečně mnoho. Je to nejlepší pracoviště na světě. Pokud u nás bude pracoviště napojeno na tuto kliniku a bude víceméně její součástí, tak tím se i Česká republika stane jakýmsi centrem evropského lékařského výzkumu.

Přesto jste mi ale přímo neodpověděl na otázku. Vždyť ze státního rozpočtu jde 1,4 miliardy korun a vy se snažíte ve zdravotnictví šetřit. Dokonce jste seškrtal investice pro letošní rok, a tady naopak ze státního rozpočtu letos půjde na stavbu již sto miliónů korun. Není v tom rozpor?

Bude to méně než sto miliónů korun a v rozporu to rozhodně není. Náklady na přípravné práce pro letošní rok musí zajistit nemocnice sama, tedy brněnská Nemocnice U sv. Anny. Teprve příští rok začnou investice stoupat a tedy i nároky na státní rozpočet. Myslím si, že to budou dobře vynaložené peníze.

Co to přinese českému pacientovi?

Hlavně pro něj se to dělá. Přinese mu to nejmodernější poznatky ve výzkumu, v diagnostice a léčbě srdečních a dalších onemocnění. Budeme je mít takříkajíc z první ruky a můžeme je při léčbě okamžitě nasazovat. To může zachránit tisíce životů.

Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Petr Desil

V Brně prokazatelně existuje nadbytek kapacity nemocnic. V českém zdravotnictví existuje prokazatelně nedostatek finančních zdrojů (alespoň dle tvrzení pana ministra – tak to bude asi pravda).

Rozum zůstává stát nad rozhodnutím, které v podstatě českému pacientovi říká: máme málo peněz a moc nemocnic, tak postavíme další nemocnici. Pro jistotu tomu budeme říkat výzkumné centrum. Je to pro Vaše dobro, pacienti!

Pokud se tam budete chtít léčit, tak jedině za experimentálních podmínek, abychom si (my lékaři) ověřili nové postupy (na Vás , na pacientech). A Vy ostatní,

dosud zdraví daňoví poplatníci se nebojte, je to dobrá investice.

Zaměstnáme lékaře, kteří by jinak mohli být třeba i nadbyteční, takže nebude třeba zvyšovat tlak na kvalitu a nebude třeba, aby se lékaři chovali k pacientům jako k zákazníkům. No víte, ono to zdravotnictví je strašně komplikovaná věc. Kdybychom to centrum za Vaše peníze pro nás (lékaře) nepostavili, ty nejmodernější poznatky výzkumu a diagnostice a léčbě by se k Vám jinak nedostaly, tak jako se z toho našeho vybudovaného centra nedostanou nikam jinak do světa.

Jen tak mimochodem, pane ministře, nemohl byste zveřejnit také propočet návratnosti této investice a roční náklady na provoz tohoto centra, abychom věděli, kolik nás ta legrace bude opravdu stát?

No dobře, tak my postavíme za nehorázné 2 miliardy výzkumné centrum, dodáme personál, budeme kompletně dotovat provoz. Mayo klinika dodá výzkumné programy, které se ovšem dělají proto, aby se daly komerčně zhodnotit. Takže, jaký bude podíl české strany na komerčním zhodnocení těchto výzkumných programů, jejichž realizaci zaplatí čeští daňoví poplatníci????????????????

Veliš

Nemocniční lékař ošetří pacienta a má hotovo, praktik musí po ordinačních hodinách na návštěvy a pak ještě naň čeká poměrně rozsáhlá administrativa a účetnictví.

Ministr zřejmě na obvodě nikdy nestážoval ani nepracoval, takže tvrdí nesmysl za nesmyslem. Já jsem nemocniční lékař a mohl bych obdobným způsobem dehonestovat řadu kolegů v nemocnicích – o jejich pracovním vytížení vím své (např. co takhle kvalita práce dopoledne po noční službě?).

Na obvodech i v nemocnicích většina lékařů tvrdě pracuje a jen malá část se fláká (kde jim to dovolí nadřízení nebo zdrav.pojišťovny) – bohužel honorovaní budou nyní lépe ti flákači a kdo poctivě pracuje, bude po zásluze dle těch nesmyslů, vyplozených páně Rathem, potrestán – za našich v porovnání se západní Evropou směšně nízkých platů nám bude ještě dále ukradeno.


Ohodnoťte tento článek!