Dodavatel: Pojišťovny by měly umožnit diskusi o úhradách pomůcek

Všeobecná zdravotní pojišťovna a svaz pojišťoven by měly umožnit diskusi o způsobu stanovování úhrad zdravotnických pomůcek. Novinářům to řekl Miroslav Palát, prezident České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků CzechMed v reakci na to, že Ústavní soud zrušil část zákona o zdravotním pojištění týkající se úhrady zdravotních pomůcek.

Podle Paláta se dosud nediskutovalo. Návrh na zrušení dala k ÚS dvacítka senátorů, podle nichž o úhradě fakticky rozhodují samy pojišťovny, což se negativně dotýká práv pojištěnců i dodavatelů pomůcek a poskytovatelů zdravotních služeb. Dosavadní praxi pojišťoven za netransparentní a nepředvídatelnou. „Vstupovali jsme do jednání, která neměla stanovena nějaká pravidla, co kvalifikuje náš výrobek k tomu, aby byl zařazen do úhrady a jakým způsobem do ní bude zařazený. Vycházelo se z nějakých historických zkušeností, ale s každým novým výrobkem jsme vstupovali na neprobádané území,“ uvedl Palát.

Podle by nebylo šťastné pokračovat v tom samém způsobu jako doposud. „Mělo by se přistoupit ke zcela nové metodice, a do doby, než vznikne nová zákonná úprava, bych očekával, že VZP a svaz pojišťoven umožní diskusi o tom, jakým způsobem se všechny dotčené subjekty budou podílet na stanovování úhrad a zařazování pomůcek,“ dodal Palát.

Ústavní soud včera na návrh senátorů zrušil část zákona o zdravotním pojištění týkající se úhrady zdravotních pomůcek, jako jsou například vozík, berle nebo čočky. Senátoři poukazovali na to, že současná podoba části zákona umožňuje pojišťovnám, aby si fakticky samy určovaly, zda a v jaké výši pomůcky uhradí. To se podle nich negativně dotýkalo práv pojištěnců, ale i dodavatelů pomůcek a poskytovatelů zdravotních služeb. Ústavní soud zrušil část zákona k 31. prosinci 2018, aby měli zákonodárci dostatečný prostor na vytvoření nové komplexní úpravy systému úhrad. Podle ÚS do přijetí nové zákonné úpravy trvá zdravotním pojišťovnám povinnost interpretovat napadená ustanovení takovým způsobem, aby se co nejvíce respektovala práva všech dotčených subjektů.

Ohodnoťte tento článek!