Dohled státu nad obchodem s krví se podle MZ zpřísní

krev, transfuze, dárcovství

S darovanou krví by nadále nemělo být možné svévolně kvůli zisku obchodovat, naopak dohled státu by se měl v tomto směru ještě zpřísnit. ČTK to řekl legislativní náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek (TOP 09) k varováním, že novelou zákona o léčivech se trh s plazmou uvolní.

Novelu vrátil Senát kvůli jinému paragrafu k projednání Sněmovně, účinnosti by měla nabýt nejpozději do konce června.

Novelou se nahrazují slova „plazma pro výrobu krevních derivátů“ slovy „surovina pro další výrobu“. Zatímco podle Plíška je to ekvivalentní pojem, který nezavádí nový styl obchodování, podle právníka občanského sdružení Platforma zdravotních pojištěnců Ondřeje Dostála se sortiment vhodný k prodeji výrazně rozšíří. Surovina navíc bude prodejná už od okamžiku, kdy opustí tělo dárce. Obohatit se tak prý mohou nejen výrobci, ale i ti, kdo surovinu přepravují.

Plíšek tento výklad odmítl. „Dochází pouze k terminologické úpravě, která má za cíl lepší postižení současného stavu, kdy se plazma vyváží nejen pro výrobu krevních derivátů, ale například i pro výrobu diagnostik,“ řekl. Termín byl podle něj zvolen proto, že medicína se velmi rychle vyvíjí a k výrobě přípravků je potřeba stále více složek.

Plíšek se podivil kritice termínu, který je v návrhu už od jeho předložení, tedy od podzimu 2011. Za celou tu dobu nikdo formulaci „surovina pro další výrobu“ nenapadl, ani společnost transfúzního lékařství nepovažuje navržené znění za problematické, uvedl.

Novela zakotvuje povinnost při odběru, vyšetření, zpracování, skladování, výdeji, distribuci a dovozu ze třetí země nebo vývozu do třetí země lidské krve, jejích složek, surovin pro další výrobu a transfúzních přípravků.

Nyní se příslušné odstavce týkající se udělování povolení dovozu či vývozu ze třetí země týkají jen plazmy pro výrobu krevních derivátů. Na žádné jiné složky, třeba plazmu vyváženou za jiným účelem než pro průmyslovou výrobu krevních derivátů, se nutnost povolení od ministerstva zdravotnictví nevztahuje. Novelizací se naopak rozšíří počet subjektů, které budou povinny žádat ministerstvo o vývozní a dovozní povolení.

Plíšek rovněž uvedl, že vytváření zisku při této činnosti brání Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny z roku 1997. ČR je jejím signatářem, tudíž nesmí být lidská krev zdrojem finančního prospěchu pro dárce krve.

Senátorka Alena Dernerová podle dostupných informací chystá s Dostálem novelu, která by dávala výrobcům povinnost vracet zisk do zdravotnictví.

Ohodnoťte tento článek!