Dojde k rozdělení fondu pojištění?

Segment ústavní péče se s pojišťovnami dohodl o úhradách naposledy pro období prvního pololetí roku 1999. Na dohodovacím řízení o cenách to 19. dubna připomněl prezident České stomatologické komory Jiří Pekárek a označil to za symptom chyby v systému. Jako řešení navrhl…

vytvoření dvou fondů veřejného zdravotního pojištění: pro ambulantní sféru a pro lůžková zařízení.

Ani jeden z těchto fondů by nebylo možné přečerpat a pokud by chyběly prostředky lůžkovým zařízením, bylo by na vládě, aby potřebné finance zajistila buď ze státního rozpočtu, nebo jiným způsobem.

Svůj návrh odůvodnil mimo jiné tím, že ambulantní praxe jsou v převážné většině soukromé a na rozdíl od nemocnic, které jsou z velké části státní, nemohou očekávat finanční prostředky odjinud než z fondu veřejného zdravotního pojištění.

Martin Tarant

Ohodnoťte tento článek!