Doktor Exodus připomene Hegerovi obsah memoranda

exodus

Zdravotnické odbory opět hrozí protestními akcemi, k nimž by mohlo dojít, pokud by ministr Leoš Heger (TOP09) nezajistil slíbené navýšení platů, ke kterému se na jaře zavázal ve společném memorandu, jež ukončilo protestní akci „Děkujeme, odcházíme“.

Leoš Heger první část memoranda splnil. Platy lékařů tento rok narostly o 5 až 8 tisíc korun. V roce 2012 však mají platy ve zdravotnictví narůst o dalších 10 procent a tentokrát už se má zvýšení platů týkat všech.

Zdravotníci však mají pochybnosti a zdaleka ne všichni věří tomu, že ministr bude schopen dostát svým závazkům. Nyní budou chtít od Leoše Hegera slyšet, jak slíbené peníze na platy zajistí.

Dnes v dopoledních hodinách tak vztyčí na Palackého náměstí v Praze pod okny ministerstva zdravotnictví figurínu Doktora Exoda, který minulý rok symbolizoval hromadný odchod lékařů ze zdravotnictví. Lékař a sestra odstartují odpočítávání času, který ministrovi na splnění slibů zbývá.

Pro Hegera to jistě bude nepříjemná připomínka největších lékařských protestů za posledních více než 20 let, při kterých podala výpověď čtvrtina všech nemocničních lékařů. Zdravotníci však zatím o hromadných výpovědích nemluví.

Heger nemocnicím na platy přidá

Ministr Leoš Heger si je vědom závazků vyplývajících z Memoranda a dosud vždy tvrdil, že platy zdravotníků zajistí. V úhradové vyhlášce na příští rok chce přidat nemocnicím finanční prostředky na krytí vyšších platů pro zdravotníky. Zohlední i zvýšení DPH.

Peníze na platy nebudou vymezeny ve vyhlášce zvlášť, ale budou součástí celkové platby od zdravotní pojišťovny. Je pak na nemocnici, jak je rozdělí, co dá na provoz a co na platy.

„Já si myslím, že na platy příští rok bude, rozhodně z memoranda podepsaného s lékařskými odbory neustupujeme,“ zdůraznil ministr zdravotnictví.

Podle Hegera však bude záležet na vývoji výběru pojistného, kdy peníze do nemocnic přijdou. Ke zvýšení platů by pak mohlo dojít v několika fázích.

„Nemůžu v tuhle chvíli říct, jestli to bude deset procent pro nemocniční lékaře hned, záleží na vývoji během roku. Nárůst byl slíben jako celoroční a my se budeme rozhodně snažit dát velmi slušnou částku, protože máme zájem, aby mezi zdravotnickými pracovníky byl klid, aby se nenarušil sociální smír,“ řekl ministr.

Rozhodnutí bude jen na Hegerovi

Zdravotníci by dali přednost tomu, aby prostředky na platy byly ve vyhlášce přímo definovány, tak jako to bylo za ministryně Dany Juráskové (ODS), která vedla resort před Hegerem. Podle minista však něco takového do vyhlášky nepatří. Hlavní prý je, kolik bude ve vyhlášce celkem.

„My teď máme zcela jisté, že tam bude nejméně sto procent roku 2010 s tím, že zohledníme některé věci roku 2011, tedy růst mezd v nemocnicích, kde narostly, a rádi bychom proporce jednotlivých typů péče narušili vyšší mocí, která přišla, to je DPH – tedy těm, které zatíží růst DPH víc, těm přidáme o něco víc,“ slíbil ministr.

O kolik přesně a jakým pracovištím přidá, nespecifikoval. Již dříve ale řekl, že v následujícím roce se bude snažit jít cestou snižování nákladů, a to i proto, že největší zdravotní pojišťovna VZP, v jejímž portfoliu je 6 milionů pojištěnců, tento týden oznámila, že již rozpustila své rezervy.

Zvýšenou podporu deklaroval pouze pro vysoce specializovaná centra (5% růst) v ostatních segmentech (ambulantní specializovaná péče, nemocniční péče atd.) chystá spíše redukci nákladů. Podpora pracovišť, u kterých by se mohla negativně projevit vyšší DPH, bude podle ministra realizována především nekrácením úhrad v roce 2012.

Úhradová vyhláška musí být vydána do konce roku. O platbách však musí Heger rozhodnout sám, neboť lékaři se v dohodovacím řízení s pojišťovnami na výši plateb neshodli.

V současnosti ministr čeká na to, jak dopadne výběr pojistného za poslední čtvrtletí roku 2011, rozhodnout bude moci až poté.

Ministr připomněl, že jedna věc je, co napíše do vyhlášky, a druhá, kolik pak pojišťovny skutečně budou platit. Vyhláška jim dává možnost platit po dohodě s poskytovateli jinak. Tak letos narostly víc platby třeba praktikům, kteří splnili určité podmínky.

Unknown media type: poll
Ohodnoťte tento článek!