Doktoři se spojili, aby lépe čelili úřadům i konkurenci

Titulní obrázek

Praktičtí lékaři z moravského regionu se semkli a založili družstvo Moravští lékaři. Podle člena představenstva, praktického lékaře Igora Mazocha, chtějí mít větší „sílu“ při vyjednávání s úřady, pojišťovnami a jinými zdravotnickými zařízeními. Svoji roli sehrálo i posílení vlivu třineckého Agelu ve zdravotnictví a ambiciózní projekt Moje ambulance…

Praktičtí lékaři z regionu se semkli a založili družstvo Moravští lékaři. Podle člena představenstva, praktického lékaře Igora Mazocha, chtějí mít větší „sílu“ při vyjednávání s úřady, pojišťovnami a jinými zdravotnickými zařízeními. Svoji roli sehrálo i posílení vlivu třineckého Agelu ve zdravotnictví na střední Moravě a ambiciózní projekt Moje ambulance.

Co lékaře přivedlo na myšlenku založit družstvo?

Původním impulzem byl avizovaný záměr ministra Julínka z léta minulého roku zavázat praktické lékaře, aby byli v ordinacích denně do 17 či 19 hodin a celých 24 hodin pak na telefonu. To nemůže zvládnout jednotlivec, který kromě ordinace má povinnosti i jako každý jiný podnikatel ke svým zaměstnancům a podniku. Navíc by měl kromě práce zvládat i rodinu, když se nezmiňuji o zálibách.

Jaká tedy má být role družstva? V čem má lékařům pomoci?

Poskytovat servis v oblasti personální a právní pro soukromé lékaře. Určitě bude vhodné, pokud budeme mít společné zastřešení pro kontakt s orgány státní zprávy, pojišťovnami i dalšími zdravotnickými zařízeními. Mladším kolegům pak chceme pomoci získat svou praxi.

Podle některých lékařů částečně stojí za vznikem vašeho družstva posilující vliv uskupení Agel v regionu a také projekt Moje ambulance, za nímž je bývalý člen vedení Agelu Marek Potysz.

Jsem si jist, že uvedené aktivity mohly někoho motivovat, aby do družstva vstoupil. Konkurovat Agelu nejsme schopni, takže to ani nemá smysl. Můžeme si pomoci, ale nemáme za sebou silnou finanční skupinu, která by nám umožnila několik let dotovat provoz ztrátových praxí, čímž se společnost se svým projektem Moje ambulance na svých prezentacích netají.

Někteří praktici v Olomouci se obávají působení Agelu a ambiciózního projektu sdružených ordinací v primární péči. Jak se díváte na aktivity těchto ekonomicky silných společností?

Agel se chová logicky v prostředí, kterému tyto aktivity umožňuje. Mít ekonomické možnosti, tak zaměstnám další lékaře a budu ordinovat odpoledne i o víkendu. Sám jsem se o to opakovaně pokoušel, ale nemůžu přeplatit konkurenci. Činnost praktiků je nesmyslnou legislativou sešněrována, nemohou expandovat. Opakovaně jsme upozorňovali na fakt, že kvůli legislativním a ekonomickým podmínkám se ordinace praktického lékaře nemůže rozvíjet jako zdravý podnik. Problém tedy není v Agelu, ale v neřešení systému zdravotnictví v minulých letech. Zodpovědní činitelé napříč politickým spektrem se nyní snaží přesunout řešení na soukromou firmu, což z dlouhodobého hlediska považuji za riskantní.

Jak se vám z pohledu pacienta líbí projekt Moje ambulance, který vloni odstartoval v Ostravě?

Jako pacient bych chtěl mít osobního lékaře, který na mne bude mít čas, bude vzdělaný a kompetentní. Tento projekt nevypadá, že by splnil mé očekávání. Spíše mi připadá, že anonymita v kontaktu lékař – pacient se ještě více prohloubí. Ale znovu opakuji: příčina je v absenci řešení špatného stavu, na který léta upozorňujeme.

Největší nemocnice v regionu, Fakultní nemocnice v Olomouci, uvažuje o vzniku jakési polikliniky s praktickými lékaři přímo v jejím areálu. Co vy na to?

Budování takového pracoviště s ordinacemi praktiků ve fakultní nemocnici chápu jako logický proces. Měli by dělat určitý filtr před specializovanými ambulancemi klinik. Za rozumné bych však nepovažoval vytváření takových ordinací, které budou pacienty registrovat. Praktický lékař by měl mít k pacientovi blízko. Měl by ordinovat na vesnici i na sídlišti, ne v jednom centru.

Co budete dělat, pokud v konkurenčním boji prohrajete?

Máme kam jít. Sám jsem před koncem roku dostal nabídku na práci v˙Německu za vyšší plat, než má v˙ČR průměrná praxe praktika zisk.

Agel na sklonku roku dostal souhlas se zřízením vlastní zdravotní pojišťovny. Propojí se tedy poskytovatel péče s pojišťovnou. Jaké mohou být dopady takového rozhodnutí pro pacienta?

Pohybujeme se na půdě spekulací. Každý problém lze uchopit a zpracovat různě. Nepředpokládám však, že by zisk sloužil k něčemu jinému než k tvorbě dalšího zisku. Zpočátku budou jistá pozitiva – prodloužení ordinační doby. Jiná výhoda mne nenapadá.

Daniela Tauberová, Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!