Doložte svá tvrzení, vyzývají lékaři Horáka

Titulní obrázek

Lékaři požadují, aby ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny doložil svá tvrzení o údajných podvodech lékařů s vykazováním zdravotní péče. Sdružení ambulantních specialistů žádá, aby ředitel pojišťovny některé své výroky doložil. „Žádáme vás, aby vaše vyjádření obsahovalo vysvětlení, jak odhad částky 500 milionů Kč vznikl, zda jsou v ní započítané srážky odečtené z plateb VZP zdravotnickým zařízením v rámci revizní činnosti, či nikoli,“ píší lékaři Pavlu Horákovi…

Lékaři požadují, aby ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny doložil svá tvrzení o údajných podvodech lékařů s vykazováním zdravotní péče. Sdružení ambulantních specialistů žádá, aby ředitel pojišťovny některé své výroky vysvětlil a doložil. Nedávné prohlášení VZP vadí také zástupcům Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Poukazují na to, že pojišťovna zcela opomněla zmínit poctivou práci tisíce zdravotníků. Původní znění obou otevřených dopisů čtěte níže.

MUDr. Pavel Tautermann, předseda SAS ČR, o. s. , MUDr. Zorjan Jojko, místopředseda SAS ČR, o. s.

Otevřený dopis: Reakce na mediální zprávy o údajných podvodech lékařů

Vážený pane řediteli,

v posledních dnech jsme v několika mediích zaregistrovali zprávu o tom, že údajně v rámci prý podvodného konání lékařů dochází u VZP k ročním ztrátám až 500 milionů Kč.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Lékaři podvádějí, mizí stamiliony
Fiktivní zdravotnické úkony

Vedeni přesvědčením, že naprostá většina lékařů a s nimi spolupracujících ostatních pracovníků ve zdravotnictví odvádí každý den maximálně poctivou a vysoce erudovanou práci, kterou pojišťovnám řádně vykazuje bez jakýchkoli podvodů, a při reflexi toho, že zprávy byly v mediích podány tak, že u řady diváků, resp. čtenářů mohl snadno vzniknout dojem, že jde o podvody výhradně u lékařů soukromých, si Vás dovolujeme požádat o písemné vyjádření k věci.

Žádáme vás, aby vaše vyjádření obsahovalo vysvětlení, jak odhad částky 500 milionů Kč vznikl, zda jsou v ní započítané srážky odečtené z plateb VZP zdravotnickým zařízením v rámci revizní činnosti, či nikoli.

Zda jde o částku shrnující chování všech zdravotnických zařízení, nebo jen soukromých, resp. o údaj, jakým poměrem se na této částce podílejí zdravotnická zařízení soukromá (zvlášť lůžková a ambulance) a státní.

Závěrem nám dovolte, abychom deklarovali, že naše sdružení v žádném případě nehodlá chránit podvodníky či zloděje, a bude-li to třeba, je připravené spolupracovat na jejich identifikaci. Budeme se ale vždy maximálně hlasitě ohrazovat, pokud budou médii nebo jiným způsobem šířeny zprávy, ze kterých bude možné soudit, že soukromý lékař je v naprosté většině podvodník a že jím vydělané peníze jsou podezřelé.

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost

Otevřený dopis: Reakce na současnou situaci ve zdravotnictví a postoj VZP

Praktičtí lékaři pro děti a dorost se znepokojením sledují negativní až štvavou kampaň Všeobecné zdravotní pojišťovny proti lékařům.

Napětí v systému zvýšily už tzv. Rathovy vyhlášky, které výrazným způsobem zasáhly do zavedeného systému péče o dítě. Způsobily, že kdo se svědomitě věnoval svým pacientům, prováděl u nich důsledně preventivní prohlídky a řádně své registrované dětské pacienty očkoval, hořce zaplakal, neboť byl „po zásluze“ potrestán. Všeobecná zdravotní pojišťovna jim vyměřila mnoha desetitisícové pokuty s odůvodněním – my za to přeci nemůžeme, musíme dodržovat vyhlášky!

Proč ale zmíněná pojišťovna řeší obdobné situace rozdílným způsobem? Kde nejde o velké finanční částky, vyhlášky nerespektuje, případně si je upraví „po svém“. Je přijatelný takový postup? Nám dětským lékařům není lhostejný osud našich pacientů, a proto se musíme ptát. Jsou to správné postupy? Nebyla porušena zákonnost? Kdo takto a proč rozhodl? Byla dodržena práva všech stran?

V současnosti se v médiích probírá vyšetřování několika lékařů podezřelých z podvodů. Z vyjádření VZP však vyplývá, jako by všichni lékaři byli podvodníci. Ať čteme vyjádření tiskové mluvčí VZP sebepodrobněji, nikde nenacházíme slova uznání o poctivé a svědomité práci mnohatisícové armády zdravotníků a lékařů. Přitom částka 160 Kč hrubého za hodinu připomíná spíše charitativní činnost, než ohodnocení práce kvalifikovaného lékaře.

Nedostatek financí ve zdravotnictví řeší pojišťovny tak, že nutí lékaře k podepsání smluv, které je staví surově přímo proti pacientovi. Lékařům vnucují limity, které jim omezují možnosti předepisování léků, odesílání k laboratornímu vyšetření, což samozřejmě vede ke snižování kvality poskytované péče.

Pokud lékaři tyto limity nedodrží, a to i při poskytnutí odůvodněné péče nemocnému pacientovi, jsou potrestáni. A tak se ptáme, jakou volbu přisoudila pojišťovna lékařům s limitem 10,- Kč na pacienta a čtvrtletí? Jakou pacientům, kteří si v praxi často museli poradit sami? Kde byla pojišťovna, aby hájila zájmy svých klientů? Jak vypadá v praxi smluvní vztah mezi lékařem a pojišťovnou? Jde ještě o smlouvu, nebo se už jedná o jednostranný diktát?

Kauza Hornické pojišťovny

Opakovaně jsme poukazovali na neprůhledné, nesrozumitelné a někdy i zcela chybějící vyúčtování ze strany VZP. Příkladem může být dodnes nevysvětlená kauza HP, jak ovlivnila mnohatisícová penále?

S jakými daty vlastně společnost HP manipulovala? Byla vůbec oprávněna pracovat s daty, která obsahují údaje o poskytované zdravotní péči? I po několika urgencích jsme neobdrželi žádné srozumitelné vysvětlení s vyúčtováním. A tak se musíme oprávněně ptát, jak může tato pojišťovna tak jistě tvrdit, že ji lékaři neoprávněně připravili o téměř miliardu korun? Nejde o poškozování dobrého jména smluvních partnerů?

Kde je ČLK?

Překvapením pro nás bylo a je viditelné přitakávání České lékařské komory. Je to právě ona, která v mnoha svých vyjádřeních vyhlašovala, že přeci zastupuje všechny lékaře.

Kde je teď, když se na většinu z nich nevybíravě útočí, kdy to někteří „balí“, neboť nemohou již dále unést tíhu arogance, často pramenící z pocitu moci, ale i závisti a zloby. Někteří jen zamknou a odcházejí, jsou už ale i tací, kteří jsou schopni si sáhnout i na to nejcennější, na svůj život. Kam až to musí dojít… Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost se od takovéhoto chování rozhodně distancuje.

Bylo položeno mnoho otázek, ale odpovědí jsme se nedočkali. S netrpělivostí sledujeme chystané první kroky, které by měly vést ke zprůhlednění celého systému. Doufáme, že povedou k jeho ozdravění, že nastaví tolik potřebná jasná pravidla.

Budou se moci lékaři a další zdravotničtí pracovníci konečně plně věnovat svým pacientům? Skončí doba stávek, protestů a nesmyslně dlouhých jednání s pojišťovnami? Nepřinesou další měsíce další diskriminaci lékařů, kteří mají za úkol zajistit zdraví budoucích generací? Mnoho výjimek v připravovaných poplatcích pro dětský věk může nepřiměřeně diskriminovat právě je.

Praktičtí dětští lékaři se rozhodli postavit se vzniklé situaci a pokusit se pozastavit vývoj směřující ke snížení kvality péče o děti a dorost. Na nastávající víkend svolali jednání, aby se poradili, co podniknou.

Nehodlají se smířit ani s arogancí Všeobecné zdravotní pojišťovny, ať už jde o velmi problematické pokuty, nebo o nevybíravé útoky vůči celému lékařskému stavu. Finalizovat budou právní kroky.

Diskutován bude i postup v případě schválení mnoha výjimek u poplatků v ordinacích, zejména z pohledu poškození praktických dětských lékařů v porovnání s ostatními poskytovateli. Zdá se, že i přes různé předpovědi meteorologů může nastat poměrně horký podzim, alespoň ve zdravotnictví.

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz

Doložte svá tvrzení, vyzývají lékaři Horáka
Ohodnoťte tento článek!