Domácí násilí není soukromá záležitost

Cílem násilných akcí jsou starší lidé, děti a hlavně ženy. Z domácích i zahraničních statistik vyplývá, že zhruba 10 až 30 procent žen se setkalo s nějakou formou domácího násilí, zatímco podíl mužských obětí představuje jen…

3 až 5 procent, uvedla na semináři Sestra a násilí zástupkyně sdružení ROSA Zdena Prokopová. S fyzicky a psychicky postiženými oběťmi se po incidentu jako první často setkávají zdravotníci, mezi nimi i praktičtí lékaři. Mnozí z nich však v současnosti považují domácí násilí za problém sociální, nikoliv zdravotnický. Pacienta ošetří a poskytnou léky. Ale už se brání dál angažovat proti projevům domácího násilí. Je to pro ně příliš delikátní záležitost a obávají se ztráty důvěry. Také nedostatek času jim nedovoluje se víc o případ zajímat. Měli by však v první řadě zvážit další bezpečnost oběti a v doporučit instituce, kde hledat další pomoc. (sf)

Ohodnoťte tento článek!