Domácí péče Andělka – nová služba Oblastní nemocnice Příbram

Domácí péče, Nemocnice Příbram

Příbramská nemocnice nabízí novou službu pro ty, kdo potřebují zdravotní péči a přitom nemusí nutně být hospitalizováni v nemocnici. Domácí péče Andělka za nimi přijede domů. Za projektem od počátku stojí Mgr. Ivana Králíčková, manažerka ošetřovatelské péče ON Příbram, pro kterou je Andělka „srdeční záležitostí“.

Co to je domácí péče?

Domácí péče, z anglického Home Care, je odborná zdravotní péče poskytovaná klientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče může významně zkrátit pobyt v nemocnici na dobu nezbytně nutnou a zároveň velmi kladně působí na psychiku nemocného člověka, který je léčen v domácím prostředí a v blízkosti své rodiny.

Znamená to, že po propuštění z nemocnice pokračuje zdravotní péče doma?

Ano, to je ale jen jedna z možností, které Andělka nabízí. Když Vás propustí z nemocnice, jsou nejčastější služby, které můžete požadovat, třeba aplikace injekcí na bolest či z jiných důvodů, převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace či aplikace infuzí za přítomnosti sestry. Je to individuální dle potřeb pacienta a indikace lékaře. Zdaleka to však není všechno. Naši Andělku mohou využívat i klienti, kteří mají nějaký dlouhodobější problém a nemusí ležet v nemocnici. Poskytujeme péči pacientům se stomií, s výživou do sondy, ale třeba i hospicovou péči. V neposlední řadě nabízíme nadstandardní služby např. matkám před porodem či po porodu, jak v oblasti kojení, tak v péči o novorozence v domácím prostředí, dále logopedii, fyzioterapii či ergoterapii a jiné.

Pro které pacienty je Andělka určená?

Pro všechny klienty bez věkového omezení včetně dětí, kteří mají doma zázemí či zvládnou být doma sami. Podmínkou je indikace ošetřujícím lékařem v nemocnici či praktickým lékařem pacienta, který není v nemocniční péči.

Hradí domácí péči zdravotní pojišťovna?

Ano, hradí standardní péči. Nadstandardní služby si musí klient hradit sám, pokud o ně má zájem.

V čem se Andělka podle Vás odlišuje od jiných podobných služeb?

Všichni poskytovatelé domácí zdravotnické péče většinou nabízejí podobné spektrum základních zdravotnických služeb, k nimž pak mohou přidávat i některé specializované či nadstandardní činnosti. Naší největší výhodou je jednoznačně skutečnost, že v Andělce poskytují domácí péči výhradně kvalifikované zdravotní sestry a specialisté naší nemocnice. Často jsou to sestry, které ošetřovaly klienta již v nemocnici a znají se s ním. Tím dochází k větší kontinuitě v rámci informací a léčby u pacienta. Oblastní nemocnice Příbram je držitelem akreditace kvality a bezpečí zdravotní péče SAK ČR a garantuje vysokou odbornou úroveň ošetřujícího personálu.

Proč se nemocnice rozhodla poskytovat vlastní domácí péči?

Náš důvod je zřejmý z předchozích vět. Zajistit pohodlnější léčbu našim pacientům, pokud to dovolí jejich zdravotní stav a pokud mohou být v domácím prostředí. Dalším příjemným důvodem je fakt, že pacient nemusí chodit na každou kontrolu či odběry do nemocnice. Tím vším se zvýší jeho komfort, zkrátí doba jeho hospitalizace v nemocnici a urychlí pohyb pacientů na akutních lůžkách.

Ohodnoťte tento článek!