Domluví se nemocnice a kraj?

„Je nabíledni, aby akutní lůžka byla ve Vysokém Mýtě zachována. Od doby vysvětlování našich názorů na tuto záležitost se však nic moc nestalo. Dodnes nemám žádný…

Záměr zřídit ve vysokomýtské nemocnici oddělení chronické resuscitační péče pro značnou část Pardubického kraje se v poslední době nehnul dopředu.

Vysoké Mýto – Před určitým časem se objevila možnost zřídit ve vysokomýtské nemocnici oddělení chronické resuscitační péče.

Akutní lůžka podmínkou

Vedení nemocnice předložilo studii o tomto oddělení zastupitelstvu Pardubického kraje. Postupně došlo k výměně informací mezi oběma stranami o záměru. „Šlo o to, kde by jednotka fungovala – zda u akutních lůžek a tím u veškerého komplementu, který by k fungování potřebovala, anebo zda by stačilo zařadit oddělení do koncepce lůžek následné péče a akutní lůžka v naší nemocnici zrušit,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Ivana Urešová.

Vedení nemocnice podporuje z pochopitelných důvodů první variantu: že taková jednotka nemůže existovat bez blízkosti akutních lůžek. Dokonce bezpodmínečně potřebuje veškerý komplement, konziliární služby.

„Je nabíledni, aby akutní lůžka byla ve Vysokém Mýtě zachována. Od doby vysvětlování našich názorů na tuto záležitost se však nic moc nestalo. Dodnes nemám žádný kvalifikovaný výstup ani z rady Pardubického kraje. Jak se na to tváří ministerstvo zdravotnictví, víme jenom z tisku: ministerstvo není o zamýšlené studii informováno, k podobnému záměru se ani nepřiklání,“ pokračovala ředitelka.

Nemocnice samostatně nekontaktovala ministerstvo zdravotnictví.

„Krajské orgány nemůžeme a nechceme obcházet. Dokud nezískáme jejich podporu, nemá tento záměr naději na úspěch,“ to je názor Ivany Urešové.

Nouze o pacienty není

Pacienti, kteří by využívali služeb specializované jednotky, dnes pobývají na lůžkách oddělení ARO nebo jednotkách intenzivní péče, což není nejlepší řešení. Jsou odkázáni na přístroje podporující jejich životně důležité funkce, musejí mít nejen kvalitní přístrojové vybavení, ale také prostředí, kde se budou léčit.

„A to by jim naše nemocnice zajisté mohla poskytnout, i jakési domácí prostředí, a to je také nepřehlédnutelná skutečnost,“ dodala ředitelka Ivana Urešová.

Nejednalo by se tedy v žádném případě o to, že pacienti by se stali potenciálními dárci orgánů, jak už se objevilo v jedné televizní zprávě.

„O to opravdu vůbec nejde. Chceme získat kvalitní náplň činnosti pro nemocnici a udržet akutní lůžka ve Vysokém Mýtě. Kdyby šlo skutečně o dárcovství orgánů, celé snažení o zachování akutních lůžek by pak pozbývalo smyslu,“ glosovala ředitelka. Ta zároveň věří, že kompromisní řešení s orgány Pardubického kraje se musí najít. Každá strana nemůže stát jenom na svém, jde o prospěch pacientů a kvalitní péči o ně.

JIŘÍ KONÍČEK, Orlické noviny, 19.2.2002

Ohodnoťte tento článek!