Dopisy k narozeninám od VZP: plýtvání peněz?

Česká lékárnická komora důrazně vyžaduje konec plýtvání penězi pojištěnců zdravotních pojišťoven. Především VZP podle lékárníků často platí velké částky za úkony, které nemají se zdravotní péčí mnoho společného. Mezi ně patří například i rozesílání blahopřejných dopisů lidem, kteří slaví kulaté narozeniny…

Desetitisíce pojištěnců dostávají osobní dopis od VZP podobného znění:

Vážená paní Zemanová, vše nejlepší k narozeninám přeje za celou VZP ředitel okresní pojišťovny.

Jiří Suttner, mluvčí VZP uvedl: „Tímto způsobem tedy oslovíme cirka 20 tisíc našich pojištěnců. Jedná se asi o 136 tisíc korun.“

Jiřina Musílková, ředitelka VZP poznamenala, že výdaje na blahopřejné dopisy nejsou pokrývány z fondu zdravotní péče.

Vypadá to, jako by existovaly dvě zdravotní pojišťovny. Jedna, která je tak bohatá, že může posílat desetitisíce blahopřejných osobních dopisů. A druhá, která je tak chudá, že nemůže včas platit lékařům a lékárníkům.

Těm vadí i jiné, podle nich marnotratné výdaje, které nesouvisejí se zdravotní péčí.

„Pokud není schopna platit své faktury včas, neměla by vydávat tyto dodatečné výdaje. Ať už ve formě blahopřání nebo jakýchkoliv jiných nadstandardních služeb,“ uvedl Lubomír Chudoba, prezident České lékařské komory

Například lékárně v Pardubicích dluží zdravotním pojišťovnám přes 600 tisíc korun. Znamená to pro ni, že nemůže svým pacientům nabídnout úplný sortiment léků.

Zdeňka Breberová, lékárnice, Pardubice: „Tyto aktivity zdravotní pojišťovny nejsou vůbec v současné době na místě.“

Jiřina Šrůtková, praktická lékařka, Hradec Králové: „Především by měla dostát závazkům.

Ve sněmovně proto už leží zákon, aby si VZP i další pojišťovny braly z povinného pojištění občanů mnohem méně na svůj vlastní provoz. Před několika lety například veřejnost šokovala zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu. Oslavy výročí ztrátové VZP tehdy stály přes dva miliony. „To bylo normální běžné pohoštění pro naše partnery na úrovni pár chlebíčků,“ uvedla ředitelka VZP Jiřina Musílková.

VZP je často kritizována i za luxusní sídla. Ministryně zdravotnictví řekla, že požaduje, aby se některých z nich zbavila.

Marie Součková, ministryně zdravotnictví uvedla: „Tyto nemovitosti nějakým způsobem buďto odprodala, pronajmula a výtěžek věnovala právě do posílení základního fondu na úhradu zdravotní péče. “

Televize NOVA, 23.11. 2003

Ohodnoťte tento článek!