Dostupnost antikoncepce snížila počet potratů

„V dnešní době se u nás provádí 30 až 40 výkonů přerušení těhotenství za rok. Těchto čísel bylo dosaženo rozvojem a dostupností antikoncepce,“ vysvětlil primář Ivan Říha…

Od roku 1987, kdy vstoupil v platnost nový zákon o přerušení těhotenství a byly rovněž zrušeny interrupční komise, vzrostl nebývale počet provedených potratů.

Prachatice – „V prvních letech platnosti nového zákona se počet interrupcí za rok rovnal počtu porodů. V dnešní době se provádí 30 až 40 výkonů přerušení těhotenství za rok. Těchto čísel bylo dosaženo rozvojem a dostupností antikoncepce,“ vysvětlil primář gynekologicko – porodního oddělení nemocnice v Prachaticích Ivan Říha.

„Přerušení těhotenství může být provedeno na žádost těhotné bez udání důvodu, a to do osmého týdne těhotenství, za poplatek stanovený podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví v průměru kolem 3000 korun. Zdarma se zákrok provádí pouze ze zdravotních důvodů, kterými jsou závažné stavy a choroby, jež by se těhotenstvím mohly zhoršit a mohly by ohrozit ženu na zdraví a životě,“ doplnil Ivan Říha. Tyto případy musí být doloženy odborným nálezem příslušného lékaře (zákrok pak hradí pojišťovna).

Kromě těchto důvodů je možné zdarma přerušit těhotenství do osmého týdne při selhání antikoncepce (například nitroděložního tělíska) a z důvodů trestného činu znásilnění či věkové indikace (těhotenství ženy starší 40 let).

„Počínaje osmým, konče dvanáctým měsícem těhotenství je rovněž možné provést přerušení těhotenství, ale nejedná se o tzv. miniinterrupci jako ve výše uvedených případech, ale o přerušení těhotenství vyžadující si hospitalizaci. Poplatek se pohybuje kolem částky 5000 korun. Ze zdravotních důvodů viz výše je možné provést zákrok zdarma. Nad ukončený dvanáctý týden těhotenství nelze dle zákona přerušení těhotenství provést, výjimkou jsou zvláštní důvody (genetické, psychiatrické),“ naznačil primář Říha.

Miniinterrupce je po technické stránce snažší a je zatížena minimálním počtem komplikací.

„S vyšším týdnem těhotenství se může pravděpodobnost komplikací zvyšovat. I když komplikace jsou vzhledem k počtu provedených výkonů minimální, nelze je podceňovat. Mohou totiž vyústit v trvalou neplodnost. V posledních letech došlo k výraznému poklesu žádostí o přerušení těhotenství z důvodu racionálního používání antikoncepce,“ doplnil Ivan Říha.

Žena, která by zažádala o přerušení těhotenství, musí tak učinit přes svého gynekologa. Ten ji vyšetří a se stanovenou diagnózou odešle na příslušné gynekologicko – porodnické oddělení. Interrupci lze opakovat u žen, které již mají děti, nejdříve za půl roku. U bezdětných je tato doba jedenkrát delší.

ERIK LORENC, Listy Prachaticka, 12.3.2002

Ohodnoťte tento článek!