Dostupnost moderní léčby roztroušené sklerózy v ČR se zlepšila

Dostupnost moderní léčby roztroušené sklerózy (RS) se pro české pacienty zlepšila, nemocnice dodržují vládní nařízení, že do měsíce od zjištění nemoci se musí s léčbou začít. Indikační kritéria v ČR jsou ale přísnější než ta mezinárodní, léčba se nezačíná hned po prvním záchvatu jako v jiných zemích. Vyhlídky pro pacienta jsou tím pádem horší. ČTK to řekla vedoucí centra pro léčbu RS Všeobecné fakultní nemocnice profesorka Jana Havrdová.

V ČR trpí vážným neurologickým onemocněním mozku či míchy 17.000 až 20.000 lidí, počty rostou. Moderní biologickou léčbu dostává zhruba 6000 nemocných. RS se většinou objeví mezi 20. až 40. rokem věku, častěji postihuje ženy. Bez účinné léčby končí pacienti na vozíku.

„Nově diagnostikovaní jsou na tom relativně dobře, horší je to s těmi, kterým byla nemoc zjištěna už dřív,“ podotkla.

Problém je podle ní i v tom, že center je stále stejně, tedy 15, a se stejným počtem personálu, i když pacientů přibývá. Centra jsou podle Havrdové navíc také v právním vakuu. Odborná společnost proto iniciovala vznik skupiny pro RS jako poradního orgánu ministra zdravotnictví. Zaměří se na tvorbu nového statutu center, budování celostátního registru pacientů s RS a změnu indikačních kritérií.

„Nový statut center by měl zakotvit, kolik na určitý počet pacientů má být lékařů, fyzioterapeutů, psychologů, sester a jak je bude pojišťovna platit,“ upřesnila Havrdová. Její centrum pečuje až o 4000 pacientů s osmi lékaři na necelé úvazky, péči hradí pojišťovny. Fyzioterapeuty a psychology platí centrum z nadačního fondu. „Takže to jsou věci, které je potřeba uvést legislativně na pravou míru, a pak také najít způsob, jak donutit nemocnice, aby tomu vyhověly,“ uvedla lékařka.

Potvrdila, že dřívější výpadky ve financování se neopakují, v tom vládní nařízení pomohlo. Centra ale předem nevědí, kolik peněz dostanou. Managementy je tlačí k úsporám, ke konci roku už prý nemají zařazovat nové pacienty do biologické léčby. „Ve skutečnosti pojišťovny na konci každého roku řeknou, že jsme peníze nedočerpali,“ řekla profesorka.

Ocenila, že loni se podařilo díky nadačním penězům začít budovat celostátní registr pacientů s RS. Zatím se zapojilo osm center, dalších sedm čeká, až managementy nemocnic uzavřou smlouvy. Vkládání dat hradí nadační fond. Podle Havrdové by tento registr měl budovat a financovat stát, jako je to ve Francii či Skandinávii.

Pracovní skupina by se tedy měla zabývat také úhradami a úpravou kritérií pro včasnou léčbu. „Chceme to provázat jako projekt s ministerstvem práce a sociálních věcí, abychom jasně ukázali, že když se včas léčí, pacient nedojde až do invalidity, kam nyní dospěje pětina pacientů. Těžce invalidní čerpá víc péče oproti pacientovi, který dostává drahé léky, ale chodí do práce a odvádí státu daně,“ shrnula.

Ohodnoťte tento článek!