Dotaci nemocnice dostala, ale může o ni přijít

Titulní obrázek

Řadu lékařských přístrojů pro diagnostiku nádorových onemocnění chtějí letos pořídit v Baťově nemocnici. Umožní jim to evropská dotace pro onkologické centrum, kterou nemocnici přidělilo MZ. Zlínské zařízení však musí udržet i nadále statut člena sítě nejprestižnějších zařízení pro léčbu nádorových onemocnění…

jinak mu hrozí, že bude muset dotaci vrátit.

„Dosáhli jsme na částku osmdesát dva a půl milionu korun. Pořízeny budou přístroje pro zdravotnické obory navazující na onkologii,“ přiblížila mluvčí nemocnice Karla Havlíková. Do konce roku tak chtějí nakoupit například nový mamograf, který se používá k vyšetření prsů.

„Ten by měl nahradit už dosluhující stávající přístroj. Také koupíme nový speciální ultrazvuk nebo laboratorní přístroje sloužící k diagnóze onkologických onemocnění,“ uvedla mluvčí. Přímo do budovy onkologického centra přitom pořídí za peníze z dotace jen jednu novinku.

„Půjde o druhý box na ředění cytostatik, což je určitý druh medikamentů k léčbě nádorových onemocnění,“ doplnila Havlíková. Statut onkologického centra je zlínskému zařízení přidělen podmínečně a krajská nemocnice ho musí ještě potvrdit. Jinak by mohla mít i problémy s dotací.

„Věřím, že právě díky dotaci se podaří získat statut onkocentra i na příští roky, protože nakoupíme z těchto peněz potřebné přístroje. Statut máme zatím podmíněně jen na rok,“ poznamenala radní Zlínského kraje pro zdravotnictví Hana Příleská. Jak upozornil mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň, není ale problém jen v technickém vybavení pracoviště.

„Nemocnice musí doplnit přístroje, což vyřeší nákupem za peníze z evropských fondů. Nutné je ale také například personální zabezpečení v oboru klinická onkologie a dále v profesi radiologický fyzik,“ poznamenal. Pokud by nesplnila nemocnice podmínky, samo ministerstvo prý dotaci odebrat nemůže.

„Pokud je však nesplní, může jí ministerstvo při reauditu odebrat statut a poté bude vše přímo řešit Evropská komise, například i vrácení finančních prostředků,“ poznamenal mluvčí. Radní Příleská však věří, že odborné pracovníky se sehnat podaří. „Zatím sice ještě chybějí, ale vše je v jednání, hledáme způsoby, jak je získat a jednáme například i s vysokými školami. Máme čas do konce roku, takže otázka vyřešení problému je ještě předčasná,“ míní Příleská.

Ztráta statutu vysoce specializovaného pracoviště přitom postihla na podzim už traumacentrum v Baťově nemocnici. Ta tak přišla o dotace, za které plánovala nakoupit moderní diagnostické přístroje jako nový výkonnější počítačový tomograf nebo takzvanou angiolinku.

„Žádali jsme na přístroje pro traumacentrum celkem pětaosmdesát milionů korun. Pokud se nepodaří znovu získat statut a dostat i dotaci, přístroje se budeme snažit pořizovat z vlastních zdrojů nebo z dalších evropských programů postupně v průběhu čtyř až pěti let,“ sdělila mluvčí nemocnice Karla Havlíková.

Nikola Synek, Regionální deník

Dotaci nemocnice dostala, ale může o ni přijít
Ohodnoťte tento článek!