Dovolená se seniory

…Ilona Havlíková, soukromá psycholožka z Prahy, která se zabývá problémy seniorů, říká, že není nic špatného na tom, když si rodina dopřeje dovolenou a pro svého starouška vymyslí náhradní program. „Hovoříme-li o seniorech, kteří už nejsou schopni se o sebe plně postarat, vždycky je třeba vzít v úvahu jejich fyzický i duševní stav. Někteří nechtějí opustit známé prostředí…

Soužití tří generací není vždycky idyla. Krátký odpočinek může uklidnit atmosféru a vylepšit vzájemné vztahy.

Doba prázdnin a dovolených je v plném proudu. V některých rodinách však řeší složitý problém. Jak zároveň zajistit dětem pobyt v přírodě, případně u moře, a zároveň nezanedbat péči o dědečka nebo babičku, kteří už nemohou s rodinou podnikat cesty mimo dům.

Ilona Havlíková, soukromá psycholožka z Prahy, která se zabývá problémy seniorů, říká, že není nic špatného na tom, když si rodina dopřeje dovolenou a pro svého starouška vymyslí náhradní program. „Hovoříme-li o seniorech, kteří už nejsou schopni se o sebe plně postarat, vždycky je třeba vzít v úvahu jejich fyzický i duševní stav. Někteří nechtějí opustit známé prostředí, a proto nezbývá než jim zajistit péči doma. Jiní na tom sice nejsou fyzicky dobře, ale zachovávají si duševní svěžest. Ti naopak rádi načas vymění svěrací kazajku městského bytu za pár dnů v jiném prostředí. Znám hodně seniorů, kteří to na rodině přímo vyžadují,“ říká I. Havlíková.

Důležitý je výběr pečovatele

Je však velmi důležité, jak a kdo se o seniora v době nepřítomnosti rodiny stará. Pečovatelské agentury často péči jen zprostředkují a příliš se nezabývají výběrem pečovatelů. Pečovatelé pracují na vlastní živnostenský list a zprostředkovatelé za ně nepřebírají žádnou odpovědnost. Ale ani ty spolehlivé agentury nemusí mít vždy k dispozici proškolený a prověřený personál. Kromě toho se může stát, že si pečovatel se seniorem prostě nejsou sympatičtí. Proto podle I. Havlíkové není dobré nechávat zabezpečení stařečků na poslední chvíli, zvláště když je rodina opouští poprvé a na delší dobu. Psycholožka doporučuje spolupráci s pečovatelkou vyzkoušet v průběhu roku.

Mária Jurečková rozbíhá pečovatelskou agenturu v regionu Hranic na Moravě, Přerova a Olomouce. Říká, že je dobré, když pečovatelky mají za sebou vzdělání a praxi nebo absolvují odborné kurzy. Sama je prověřuje a posílá na školení. Nejdůležitější je však vztah k tomuto druhu práce a ke klientům. Chce to hodně trpělivosti.

Eva Vinterová má za sebou čtyřletou praxi s provozem občanského sdružení Hewer v Praze. O pečovatelskou práci se podle její zkušenosti zajímají nejrůznější lidé. Jsou mezi nimi zdravotní sestry nebo sociální pracovníci, kteří tuto práci vykonávají jako své hlavní zaměstnání. Na výpomoc se hlásí studenti.

Ceny podle poptávky

Nabídka péče o seniory se stále rozšiřuje a má celou škálu podob. Je možné si zajistit částečnou péči – například koupání, doprovod při procházkách, pochůzky, donášku jídla z restaurace. Taková péče není tak nákladná. V Praze a Brně se účtuje 50-100 korun za hodinu, v malých městech je to od 30 korun. Záleží zpravidla na počtu hodin, které pečovatel se seniorem stráví. Pro běžnou výpomoc stačí 3 hodiny denně. K vlastní péči se připočítávají náklady na dopravu pečovatelky, případně na dopravu seniora k lékaři na rehabilitaci a podobně. Čtrnáctidenní částečná péče tak přijde podle náročnosti, dopravní dostupnosti a regionu na 1500 až 5000 korun.

Celodenní péče o lidi s vážnými zdravotními potížemi, jako je například roztroušená skleróza nebo Alzheimerova choroba, je pochopitelně dražší. Při některých úkonech je třeba přítomnosti i dvou pečovatelek, a proto je hodinová sazba o 50 až 100 % vyšší. Některé agentury si účtují i příplatek za noční pobyt u seniora. Celodenní péče může přijít za čtrnáct dnů až na 30 000 korun.

Pokud to stav seniora dovolí, je v takových případech lepší volit umístění do speciálního zařízení pro seniory. Je však třeba zjistit předem, zda je zařízeno na péči o nepohyblivé osoby. Náklady jsou nižší, protože se pečovatelka stará o několik seniorů. Jídlo, úklid a prádlo zpravidla obstarávají jiní pracovníci, často zaměstnaní na částečný úvazek. Cena za hodinovou péči se pohybuje kolem 15-20 korun, za jídlo 100-150 korun denně. Za speciální služby se platí víc – například koupání je za 50 až 100 korun nebo masáž 100 až 200 korun.

Cena pobytu samozřejmě závisí na vybavení a nabízených službách. Někdy je v ceně kompletní péče – tedy ubytování, strava, hygiena včetně hygienických pomůcek, praní prádla, doprovodu na procházky, pedikúry a zajištění pravidelných návštěv lékaře. Jindy si například musí host přinést vlastní ložní a osobní prádlo, případně další hygienické pomůcky. V jiných případech se účtuje pouze základní cena za pobyt, stravu a dohled. Všechny další služby se platí zvlášť.

V průměru vychází den pobytu v soukromém zařízení pro seniory mezi 500 až 1000 korunami denně. I když se to může zdát hodně, rozhodně se z toho nedá zbohatnout, říká Viktor Řeháček. Provozuje čtvrtým rokem penzion pro seniory. Nezačal pro podnikání, ale staral se o vlastní příbuznou. Po letech se vrátila ze zahraničí, byla postižena vážnou chorobou a navíc prodělala operaci. „Najali jsme dvě ošetřovatelky. Postupně se nám začali hlásit další zájemci z Čech i ze zahraničí. Přibrali jsme personál a dnes penzion nabízí kompletní služby především těm, kteří mají zájem o dlouhodobější pobyty,“ říká V. Řeháček. „Výhodou je atmosféra rodinného prostředí a individuální péče. Měli jsem řadu těžce zdravotně postižených klientů a jejich stav se v klidném prostředí stabilizoval, u některých dokonce zlepšil.“

Pečovatelské služby zatím nejsou v České republice využívány tak běžně jako ve vyspělých evropských zemích, proto také jejich ceny nedosahují zahraniční úrovně. Například v Rakousku nebo Německu se za celodenní kompletní péči o nepohyblivého seniora platí v přepočtu 50 000 až 100 000 korun měsíčně. Péče o seniory je nejen záslužná a vítaná služba, ale může to být i velmi perspektivní způsob podnikání.

Světlana Rysková, Ekonom, 19.7.2001

Ohodnoťte tento článek!