Dramatická situace trvá

Lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení Orlické nemocnice odmítají populistickou politiku vlády v rezortu zdravotnictví a špatné hospodaření managementu nemocnice financovat ze své kapsy…

Rychnov n. K. –

Vedení nemocnice, jejímž zřizovatelem je stále Okresní úřad v Rychnově n. K, tvrdí, že zadluženost nemocnice je celkový problém financování státních zdravotnických zařízení. „Proč se management nemocnice snaží slepě realizovat nařízení vlády sestupnou cestou a vzniklý finanční deficit „zahojit“ primárně z platů lékařů? ptá se za lékaře ARO Juraj Bona. Vláda schválila plošné navýšení tarifních mezd o 18%. Nestará se však, jak jsou nemocnice schopny nařízení realizovat, kde mají vzít finanční prostředky.

„Pokud vedení nemocnice chce na jedné straně bez protestů formálně vyhovět nařízení vlády a na straně druhé reálně mzdy nenavýšit, provádí veřejnou kamufláž,“ vyjádřil se Bona. OkÚ chce ustálit dramatickou situaci v nemocnici a najít řešení, jak zařízení „vyzdvihnout“ z ekonomického „bahna“. Jde tu o záchranu nemocnice. Lékařům navíc loni byly mzdy zvýšeny o 19%, což potvrdil zástupce přednosty Jan Šimáček. Ředitel nemocnice má vypracovat návrh, jak situaci řešit.

„Za vzniklý těžký finanční deficit nemocnice neneseme žádnou vinu a svojí každodenní prací jsme k němu nijak nepřispěli. Proto nechápeme, proč se management snaží za případný ekonomický krach vinit nás? Pokud není chybný celý systém financování zdravotnictví, musí být chyba v konkrétním způsobu hospodaření. Otázka, kde na to vzít, nemůže být směrována do řad lékařů, kteří nízkými mzdami dotahují zdravotnictví od samého začátku, ale na zcela jiné místo…,“ bránil lékaře Bona. Ti se domnívají, že v demokratické společnosti není nezodpovědné ani nemorální dovolávat se práv a hájit oprávněné zájmy,“ dodal Bona.

(ehl), Orlické noviny, 3.4.2002

Ohodnoťte tento článek!