Drogové služby v nebezpečí. Ohrozí je úspory?

Konference pořádaná v Plzni měla vyvolat diskuzi. Politici ale nepřišli ani na zahájení.

Pro malý zájem představení zrušeno!“ Pod tímto titulkem se v úterý v zasedací síni Magistrátu města Plzně konala konference o prevenci a léčbě závislostí. Tématem byla perspektiva financování drogových služeb v Plzeňském kraji.

Následkem úsporných opatření jednotlivých ministerstev by se mohlo stát, že by se právě organizace zabývající se prevencí a terapií drogových závislostí mohly dostat do existenčních problémů. Na prvním místě by se nedostatek financí projevil v preventivních programech pro školy. Pokud by ale zasáhl nízkoprahové aktivity, tak by mohli například závislí využívající substituční léčby začít znovu shánět heroin,a to by se mohlo projevit nárůstem kriminality.

Největší obavy mají organizace z toho, že by ročním výpadkem přišly o vybudovanou klientelu. Rok výpadku by mohl znamenat, že by se služba pak pět let obnovovala.

„V tom představení hrajeme všichni,“ řekl v úvodním slovu Petr Hrouzek z Centra protidrogové prevence a terapie, o. p. s., v Plzni a dodal: „Ta obava je z případného nekoncepčního řešení. My jsme si vědomi, že je třeba upravit finanční toky vzhledem k současné situaci státu, ale rádi bychom věděli, podle jakého klíče a jakých kritérií bude proces řízen.“

Konference podle něj byla možností, jak předejít problémům. „Není účelem vyslovit skepsi, ale včas zainteresované vyzvat, aby s námi jednali,“ řekl Hrouzek.

Organizace zabývající se drogovou problematikou jsou neziskové a mají vícezdrojové financování. Dlouhodobě je podporuje město. Jak řekl vedoucí odboru bezpečnosti na magistrátu Aleš Průša, finanční příspěvek sice poklesl, ale zatím ne rapidně. V roce 2009 magistrát podpořil organizace 6 miliony 350 tisíci korunami, zatímco v roce 2011 jen 6 miliony 95 tisíci korun. Prevenci i terapii drog podporuje i kraj.

Obavy mají pracovníci neziskových organizací z třetího zdroje svého financování, rezortních dotačních programů ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství a programu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Při tom, jak uvedla ve svém příspěvku Vendula Běláčková, podle zahraničních výzkumů se prostředky vložené na prevenci, terapii i substituční léčbu vrátí v úspoře ve zdravotnictví a boji s kriminalitou až čtyřiadvacetkrát.

„Kdy jste naposledy viděli kampaň proti AIDS?“ ptá se Martin Parula, ředitel Ulice – Agentury sociální práce, o.s., a dodává: „Ono to vypadá, že tyhle nemoci jsou dnes potlačené, ale právě díky prevenci. Když se s ní přestane, dostaneme se do původního stavu.“

Parula s troškou zklamání dodává: „Politici nepřišli ani na zahájení a přitom právě je jsme chtěli informovat, kolik bude stát peněz, když se programy nebudou podporovat.“

Drogové služby v nebezpečí. Ohrozí je úspory?
Ohodnoťte tento článek!