Druhou ambulanci otevřou na Zahražanech v červnu

„Od prvního dubna jsme otevřeli endokrynologickou ambulanci, na kterou už máme také smlouvu s VZP. Rozdílnost pohledu zdravotních pojišťoven na potřeby regionu v jednotlivých oborech se projevila třeba tím, že vojenská pojišťovna…

Most – Nemocnice následné péče na Zahražanech na jaře obstála ve výběrovém řízení na provozování dvou ambulancí. Do té doby zdravotní péči v ambulancích zajišťovala svými pracovníky pro Nemocnici s poliklinikou v Mostě. Jedná se o ambulanci endokrynologickou a fyzioterapii s ergoterapií. Pro obě pracoviště má nemocnice velmi dobré personální obsazení a pro rehabilitační práci i technické vybavení. Provozování ambulancí by mělo částečně ekonomicky přispět na úhradu provozních nákladů nemocnice.

„Od prvního dubna jsme otevřeli endokrynologickou ambulanci, na kterou už máme také smlouvu s VZP. Rozdílnost pohledu zdravotních pojišťoven na potřeby regionu v jednotlivých oborech se projevila třeba tím, že vojenská pojišťovna o smlouvu na tuto ambulanci neměla zájem. Podle VZP je zase rehabilitační péče v okrese zabezpečena dostatečně, a proto s námi neuzavřela smlouvu na úhradu výkonů v ambulanci fyzioterapeutické a ergoterapeutické,“ uvedl ředitel nemocnice MUDr. Leo Rychlý. Přesto je nemocnice následné péče odhodlána od 1. června i druhou ambulanci pro pacienty otevřít. Toto zdravotnické zařízení je pravděpodobně jediným pracovištěm, které má k ergoterapii dokonce tři kvalifikované odborníky připravené zdejší vyšší zdravotnickou školou.

(má), Deník Mostecka, 23.5.2002

Ohodnoťte tento článek!