Druhý ročník konference HospiCon se blíží

Hospicon 2017

Úspěšná odborná konference českých nemocnic přinese i v roce 2017 aktuální informace z prostředí nejen ústavní zdravotní péče, novou inspiraci, jak efektivně uspět ve vysoce turbulentním a regulovaném prostředí českého zdravotnictví a farmaceutického businessu.

Odborná konference si klade za cíl představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci a budoucí vývoj segmentu ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Konference se bude konat 30. – 31. 3. 2017 v Hotelu Galant Mikulov.

Prostředí nemocniční péče je usměrňováno velkým množstvím regulace jako např. pojistnými
plány, úhradovou vyhláškou, vykazováním, lékovou politikou, veřejnými zakázkami, osobními
náklady, ale i vlastní infrastrukturou poskytovatele a jeho manažerským řízením v rychle se měnícím
prostředí českého zdravotnictví a farmaceutického obchodu. Praktické zkušenosti z managementu nemocnic jsou ale přenositelné a nedocenitelné.

Organizátoři, společně s předními odborníky, respektovanými představiteli nemocničního
managementu, regulátory a plátci připravili přednáškové bloky a panelové diskuze se zaměřením
na strategii úhrad, centrovou péči a nemocniční nákupy.

Program konference:

DEN 1, čtvrtek 30.3.2017

10.00 – 11.00 hod. Slavnostní zahájení konference:
PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel, Státní ústav pro kontrolu léčiv
PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., ředitelka sekce cenové a úhradové regulace, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR
Názor členských pojišťoven na financování lůžkové péče zejména pro rok 2018 a dále a obecná doporučení SZP ČR k vývoji systému

11.00 – 14.00 hod. BLOK 1
Strategie úhrad po jednotlivých segmentech v roce 2017 a principy regulace zdravotních pojišťoven – limity úhrad akutní a následné péče a DRG-restart
Moderátor PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO OMEGA Pharma CZ/SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, Člen představenstva ČAFF
1. Změny v úhradové vyhlášce, hlavní principy a nákaldy pro rok 2017
2. Praktické dopady úhradové vyhlášky 2017 na všechny segmenty zdravotní péče (lůžková – specializovaná – ambulantní)
3. Srovnání mechanismů úhrad, konstrukcí zdravotně- pojistných plánů a forem vykazování pro jejich hrazení mezi roky 2015-2017
4. Finanční stabilita na základě očekávané skutečnosti disponibilních zdrojů zdravotního pojištění ve srovnání s modelací zdravotně- pojistných plánů
5. Pozitivní listy zdravotních pojišťoven a jejich reálné úspory
6. Cíle, aktuální kroky a implementace projektu DRG- restart v praxi aneb sjednotí se úhrady od roku 2018?

Účastníci bloku:
Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven
MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje
MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně, Všeobecná fakultní nemocnice
Ing. Petr Klíma, MBA, vykazování zdravotní péče, Jihočeské nemocnice, a.s.
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, ředitel, Nemocnice Jihlava
Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA, náměstek ředitele pro ekonomické řízení, Ústřední vojenská nemocnice

14.00 – 15.00 hod. Přestávka na oběd

15.00 – 15.30 Vystoupení ministra zdravotnictví ČR na téma Stav a ambice českého zdravotnictví
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA

15.30 – 18.00 hod. BLOK 2
Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky
Moderátor MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO iHETA, Institut pro zdravotní ekonomiku, VALUE OUTCOMES
1. Dopady úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2017;
2. Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy
3. Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16)
4. Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?

Účastníci bloku:
MUDr. Pavel Frňka, předseda Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven
MUDr. Zuzana Friedmannová, oddělení pro styk se ZP, FN Motol
MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně, Všeobecná fakultní nemocnice
MUDr. Alena Miková, pověřená řízením OLZP, VZP
Mgr. Kateřina Podrazilová, předsedkyně lékové komise, Svaz zdravotních pojišťoven
Ing. Jaroslav Samek, Commercial Director, Pfizer

DEN 2, pátek 31.3.2017

09.30 – 13.00 hod. BLOK 3
Zákon o registru a změny v oblasti veřejných zakázek aneb nový zákon o veřejných zakázkách v realitě nemocničních nákupů a aktuální praktické, daňové i právní, aspekty bonusování – efektivní nákupy a pozitivní listy
Moderátor Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
1. Klíčové legislativní změny ve zdravotnictví 2017 – přehled
2. Zákon o registru smluv a jeho dopady
3. Nový zákon o veřejných zakázkách a pozice nemocnice jako zadavatele
4. Praktické dopady nového zákona o veřejných zakázkách do nemocničních nákupů
5. Bonusy v nemocniční praxi aneb jaká je aktuální bonusová praxe z pohledu práva, daní i nemocnic
6. Bonusy a pozitivní nemocnice: reálná praxe pohledem benefitů a rizik

Účastníci bloku:
JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Ing. Simona Fialová, MBA, daňová poradkyně, Facta
Mgr. Michal Hojný, vedoucí lékárník, Ústavní lékárna nemocnice IKEM
PharmDr. Michal Krejsta, MBA, Generální ředitel / Předseda představenstva, OMEGA Pharma CZ&SK, Tajemník AVEL ČR, Tajemník AVEL SK, člen představenstva ČAFF
Ing. Čeněk Merta, MBA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Ing. Marie Nushiová, pověřená vedením ekonomického úseku, Nemocnice Na Bulovce
JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo, Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Robert Sýkora, MHA, Cluster Market Access Director, Ipsen Pharma o.s.

13.00 – 13.30 hod.
Kam se ubírá naše zdravotnictví, MUDr. Pavel Vepřek, sdružení Občan

13.30 hod. Závěr konference

Celá konference je velmi prakticky zaměřena s mnohými konkrétními příklady, zkušenostmi a osobními postoji předních odborníků. Účastníci jsou primárně vyšší a střední management nemocnic a omezený počet výrobců.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Se srdečným pozdravem organizátoři
Mgr. Martina Grusová
Výkonný ředitel/Jednatel
ANDROSA s.r.o.
(odborné zajištění akce)

Mgr. Tomáš Lederer
Výkonný ředitel/Jednatel Exmarket MC s.r.o.
(organizační zajištění akce)

Ohodnoťte tento článek!