Duch paragrafu by měl zůstat

My jsme již před dvěma roky předkládali novelu zákona 48. Uvedený paragraf v něm již byl jinak formulován. Bylo například řečeno, že se nesmí vybírat za administrativní výkony. Novelu jsme stáhli výměnou za…

Václav Pergl, Právo, 27.5.2002

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ BOHUMIL FIŠER:

* Měl by být paragraf 11 zrušen, jak požaduje 54 poslanců ODS a US?

Jeho formulace není úplně ideální, protože říká, že lékař nesmí za zdravotní péči hrazenou zákonem ani v souvislosti s ní přijmout od pojištěnce peníze. A jestliže ta souvislost není přesně definována, může se uvažovat v širší i užší souvislosti. To je jediná moje kritika tohoto paragrafu. Na druhé straně ale paragraf zabránil tomu, aby se protizákonně vybíraly peníze.

* Jste tedy pro, aby v zákoně zůstal?

Duch paragrafu by měl v zákoně zůstat. Jestli se má nějak jinak formulovat, o tom diskutujme. Umím si například představit, že ony souvislosti by byly podrobněji popsány.

* Budete sám předkládat tento návrh?

My jsme již před dvěma roky předkládali novelu zákona 48. Uvedený paragraf v něm již byl jinak formulován. Bylo například řečeno, že se nesmí vybírat za administrativní výkony. Novelu jsme stáhli výměnou za to, že Sněmovna prodloužila platnost zákona 48 na neurčito.

* Když ústavní soud rozhodne ve prospěch zrušení paragrafu, co uděláte?

Budu to plně respektovat. Upozorňuji, že vybírání peněz od pacientů mohou výrazně zabránit pojišťovny, pokud to dají do smluv se zdravotnickými zařízeními. Když bude paragraf zrušen, nemyslím si, že okamžitě dojde k nějaké výrazné změně chování všech lékařů. Někteří by ale mohli začít uvažovat nad tím, za co všechno chtít od pacienta peníze, když paragraf už není. A v tom je nebezpečí.

*

SPORNÝ ODSTAVEC

Paragraf, o který je spor, je ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jde o § 11, odst. 1., písm. d). Ten zní: „Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči ani v souvislosti s poskytnutím této péče přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti je oprávněn příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny koordinují svůj postup s orgány státní správy při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona.“ Právě o tu část paragrafu, kterou jsme podtrhli, se vedou spory již pět let. Kvůli ní se poslanci ODS a US nyní obrátili na Ústavní soud snávrhem na jeho zrušení.

**

Ohodnoťte tento článek!