Dům pokojného stáří s hospicovým programem projektují v Klatovech

První domov pro staré nemocné lidi s hospicovým programem v Plzeňském kraji projektuje v Klatovech Diecézní charita Plzeň. Půjde o zařízení ojedinělé, protože bude spojené s výjimečnou zdravotní, psychologickou a duchovní péči o lidi na konci života…

„Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro rekonstrukci objektu historického kláštera ve Václavské ulici v Klatovech, který nám propůjčila Kongregace Školských sester de Notre Dame,“ uvedla ředitelka Oblastní charity v Klatovech Marie Malkusová s tím, že předpokládané investiční náklady budou okolo dvaceti miliónů. V klatovském Domě pokojného stáří Naší Paní s hospicovým programem má být ubytováno 27 klientů. „Čtyři pokoje po jednom lůžku budou vyhrazeny pro hospicovou péči. Na rozdíl od Hospicu sv. Lazara v Plzni, kde jsme členy správní rady, bude klatovský dům sloužit pro všechny nemocné,“ zdůraznil ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. Plzeňský hospic umožňuje důstojný a klidný odchod ze života především nevyléčitelně nemocným pacientům s onkologickým onemocněním. Doporučí-li lékař přestárlého pacienta s jinou diagnózou, plzeňský hospic jej zpravidla nepřijme, aniž by to dal žadatelům vědět. „Služby v klatovském zařízení budou stejně náročné a pokusíme se vyhovět každému s ohledem na kapacitu a na odborné vyjádření lékaře. Posláním charity je pomáhat těm nejpotřebnějším, svědčit o rovnosti a neopakovatelné hodnotě všech lidí, podporovat lidskou důstojnost a s úctou i pokorou přistupovat ke každému, včetně příbuzných pacientů,“ konstatoval Lodr. Slova představitele plzeňské charity nejsou frází. Dokumentují to pozitivní ohlasy z několikaletého provozu Domu pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně na Sokolovsku a Domu pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, které sice postrádají hospicový program, ale umožňují seniorům prožívat stáří v klidu, soukromí a s domácí péčí. Tak tomu má být i v Klatovech.

Karel Havlík, Právo, 15.5.2001

Ohodnoťte tento článek!