Dvacet let úspěchů intervenční kardiologie a srdeční elektrofyziologie na Homolce

Kardiocentrum Nemocnice Na Homolce pořádá slavnostní setkání s pacienty. Akce má být ohlédnutím za uplynulými dvaceti lety rozvoje zdejší intervenční kardiologie a srdeční elektrofyziologie, oborů, ve kterých Homolka dosahuje mimořádných výsledků. Mezi pacienty, kteří se akce zúčastní, budou i některé známé osobnosti.

TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE NA HOMOLCE

„Setkávání lékařů a sester našeho kardiovaskulárního centra s pacienty se stalo nepsanou tradicí a také cestou, jak alespoň nejbližšímu okruhu z nich přiblížit novinky z posledního období v tak dynamickém oboru, jakým kardiologie spolu s kardiochirurgií bezesporu jsou. Tento rok je ale výjimečný tím, že si připomínáme 20 let od zavedení tzv. katetrizačních metod, a to jednak intervenční kardiologie, řešící zejména diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční a akutního infarktu myokardu, a dále pak intervenční elektrofyziologie, tedy diagnostiky a léčby srdečních arytmií,“ říká primář kardiologie na Homolce prof. Petr Neužil.

Letošní, 6. setkání s pacienty bude zaměřeno na vývoj katetrizačních metod nejen v Nemocnici Na Homolce, ale v celé republice. Na programu jsou také dva komentované přímé přenosy ze sálu, demonstrující provedení katetrizačního uzávěru defektu septa síní a implantace bezdrátového kardiostimulátoru.

Od nuly na vrchol

Na počátku devadesátých let se kardiologie, která se začínala v nově etablované Nemocnici Na Homolce vyvíjet zcela od nuly, musela vypořádat se samotnou základní náplní své činnosti a zajistit si nosný program. Nicméně již v roce 1992, krátce před rozdělením Československa, provedli zdejší lékaři jako teprve druzí v republice implantaci kardioverteru-defibrilátoru (ICD). Poté následovaly v roce 1996 první katetrizační zákroky. Po instalaci nové angiolinky byla prvním nemocným s ischemickou chorobou srdeční provedena angioplastika a byla také provedena první katetrizační radiofrekvenční ablace u nemocného se srdeční arytmií. Tyto zákroky odstartovaly v krátké době prudký rozvoj a zavádění inovativních diagnostických a terapeutických postupů, kterými je kardiocentrum na Homolce pověstné.

K nejvýznamnějším inovacím zdejších kardiologů patří:

– použití zcela nových metod v léčbě srdečních arytmií, jako je kryoablace (provedli první na světě), laserová ablace (první na světě) či bezdrátová stimulace (první na světě),

– řada dalších unikátních zákroků, jako bylo zahájení neuromodulační léčby nemocných s těžkým stupněm anginy pectoris, roboticky řízených katetrizačních zákroků a intervenční léčby nemocných s vysokým krevním tlakem,

– přístrojová léčba nemocných se srdečním selháním.

Na Homolce se provádí v rámci ČR absolutně nejvyšší počet:

– katetrizačních ablací arytmií (z celkového počtu 6 158 katetrizačních ablací v ČR v roce 2015 jich na Homolce bylo provedeno 1 084)

– implantací ICD,

– implantací kardiostimulátorů,

– implantací okluderů ouška levé síně.

Za uplynulých 20 let bylo na kardiologii na Homolce zaevidováno cca 90 tisíc hospitalizací, na sálech intervenční kardiologie bylo provedeno přes 47 tisíc selektivních koronografií a přes 16 tisíc perkutánních koronárních intervencí a na sálech srdeční elektrofyziologie téměř 13 tisíc katetrizačních ablací. Zdejší kardiologické pracoviště, o kterém ještě před dvaceti lety ve světě nikdo nevěděl, prezentuje pravidelně svoje výsledky na světových kongresech a má řadu zásadních vědeckých publikací v renomovaných vědeckých časopisech, jako je například nejprestižnější New England Journal of Medicine.

Ohodnoťte tento článek!