Dvacet minut Radiožurnálu s Pavlem Horákem

Pavel Horák.

Přepis včerejšího rozhovoru Martina Veselovského s Pavlem Horákem na téma IZIP.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce do svého vlastnictví získat webový portál, který tvoří komunikační páteř mezi největší českou zdravotní pojišťovnou a jejími klienty. Portál by měla získat od společnosti IZIP, tedy společnosti provozující systém elektronických zdravotních knížek a zároveň společnosti, se kterou se VZP chystá ukončit veškeré smluvní vztahy a také společnosti, která je nyní spoluvlastněna nejasnou švýcarskou firmou eHealth International. Z veřejných peněz zatím na projekt IZIP šly téměř 2 miliardy korun. Vítejte u Dvaceti minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Dnes je hostem ve studiu Radiožurnálu ředitel VZP Pavel Horák. Dobrý den, pane řediteli.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Hezké odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Pochopil jsem to celé správně, pane řediteli, že poté, co Češi z veřejných peněz zaplatili za IZIP cirka 1,8 miliardy korun plus něco přes milion za akcie pro zisk majority VZP ve společnosti, chystáte se teď zaplatit další peníze za to, abyste mohli mít pod sebou portál VZP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Takhle, neradi bychom, my dneska vlastníme 51 % toho, co bylo vytvořeno, protože vlastníme většinu v té společnosti, ten portál je v našem vlastnictví, to jsme si vymínili v okamžiku, kdy jsme uzavírali smlouvy o něm, takže my ho skutečně vlastníme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Pardon, abychom si to srovnali, kdo vlastní portál?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: My.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor My je VZP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: My je VZP. To znamená ty zdrojové kódy a ten vlastní program, který byl naprogramován pro nás, nicméně to, o čem je řeč, je právo vlastně ten software rozvíjet, to znamená, jedna věc je, že něco vlastníte, ale to je chráněno určitými autorskými právy, vlastně majetkovými právy toho, kdo to autorské dílo dotvořil. A nám jde o to, abychom do budoucna v těch příštích letech mohli ten portál dále přegramovávat, upravovat a tak dále, a to samozřejmě není možné bez souhlasu toho, kdo to dílo vytvořil, čili majetku, nebo ten portál vlastníme v té podobě, v jaké je dneska, ale na to, abychom si ho mohli sami doprogramovávovat, měnit, rozvíjet, tak o tom teďka není řeč.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Dnes zasedala správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny, to zasedání skončilo někdy tuším kolem jedné hodiny odpolední a vy jste dostal za úkol pokusit se získat tato práva k tomu, aby ten celý systém se dal dále rozvíjet. Kolik jste ochoten za to zaplatit?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tam je ekonomická úvaha nebo srovnání, kolik by stály různé varianty pořízení nebo náhrady toho portálu. Ta varianta získat ten stávající portál i s tou možností ho rozvíjet, je v tuto chvíli nejlevnější a vlastně to, co je Všeobecná zdravotní pojišťovna alespoň podle dnešního usnesení ochotná eventuálně doplatit, nějaké vyrovnání těm tvůrcům, je to, co ho dělí od té druhé nejlevnější varianty, čili tak, aby stále to bylo to úplně nejlevnější řešení, které existuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor A nějaké číslo, pane řediteli?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já bych nerad tady sděloval čísla, která budou předmětem pak těch obchodních jednání, takže …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Já vím, ale …

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Je to informace, kterou máme my, kterou, je to naše vlastní analýza toho, kolik by stály ty různé varianty té náhražky a myslím si, že teďka je zveřejňovat v tom smyslu vzkazovat je té protistraně předtím, než ta jednání začla, tak byste dopředu řekl, kolik jste ochoten za něco zaplatit, no, tak logicky se vzdáváte jedné výhody, kterou máte, že prostě máte nějakou ekonomickou kalkulaci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor No, dobře, ale když vás vidím, pane řediteli, v České televizi před 14 dny tuším, kdy říkáte: „Jedna z variant je vyhlásit výběrové řízení na nového zhotovitele portálu, výběrové řízení má hodnotu 200 milionů korun,“tak, co to je tedy za sumy, vy jste jednu z těch sum řekl.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano, tak to je suma, není to jenom za to pořízení, je to za čtyřletý provoz toho portálu, to znamená, je to hodnota celé té předpokládané veřejné zakázky, je to ta varianta jednoznačně nejdražší v téhle té chvíli. I při té nejúspornější variantě toho pořízení v uvozovkách nového portálu by to bylo dejme tomu 170 milionů korun podle našich odhadů, ale to je skutečně ta nejdražší varianta koupit to znovu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Mimochodem kdo přesně vlastní teď řekněme ta práva na rozvíjení a na vůbec jaksi náplň toho portálu?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak práva na ta rozvíjení, to znamená dále programovat a pokračovat, ty jsou samozřejmě v té společnosti, která to dílo vytvořila, to znamená v tuto chvíli IZIP akciová společnost. Znovu připomínám, že v té společnosti VZP majoritu, čili je většinovým vlastníkem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Pardon, vzhledem k tomu, že jaksi čistě reálně podle informací IZIPu ty věci na portálu VZP dělala společnost Uniqsol, tak, kde tedy jsou jaksi ta práva?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To byla jedna z těch věcí, kterou my jsme řešili už při převzetí těch akcií, my jsme si vymínili, že všechna ta práva jednoznačně musí být převedena nebo musí být dokázáno, že jsou v té společnosti, v které získala majoritu, čili všechny ty otázky, které se týkaly možných subdodavatelů na tom portálu, musely být vyřešeny do okamžiku, než my jsme převzali ty akcie, čili vyřešeny byly, v tuto chvíli veškerá ta práva vlastní společnost IZIP.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor A proč vůbec ta práva byla převedena na společnost IZIP?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To nebyla práva v tom smyslu, že by někdo jiný, jiný nebo byla převedena někam jinam. Tam bylo, ta věc byla taková, že společnost IZIP používala na práce na tom portálu subdodavatelské firmy včetně i třeba programátorů, kteří pracují na volné noze, prostě využívala tak, jak je to v tom světě obvyklé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Já vím, vy jste možná nerozuměl mojí otázce, pane řediteli, proč VZP pustila z ruky tak důležitou věc, jako jsou práva na další rozvíjení celého systému a teď musíte řešit to, jestli to nakoupíte zpátky?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ne, ne, to naopak, všechna ta práva jsou ve společnosti, kterou my teďka většinově vlastníme, to jsme si vymínili, a ta autorská práva, ty nejsou převoditelná, ty vyplývají ze zákona. Prostě jestliže vy vytvoříte nějaké dílo, ať už je to umělecké dílo nebo román, tak prostě nikdy nemůže dojít k tomu, že by někdo řekl, práva prodal a řeklo by se, že Bídníky nenapsal Viktor Hugo, ale někdo jiný, protože on to někam prodal, prostě to je druhá věc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor To znamená, že tvrdíte, že ve chvíli, kdy jste, když jste přesouvali řekněme správu a vývoj celého portálu od jedné společnosti ke společnosti IZIP, tak bylo rozumné rozhodnutí to dát společnosti, ve které jste tehdy ani náhodu majoritu neměli?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale to bylo právě v tom okamžiku, kdy jsme tu majoritu získávali, čili my jsme …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Majoritu jste získávali toto jaro.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ne, ne, loni v listopadu nebo v prosinci, když o tom rozhodovala správní rada. Ta kupní smlouva byla podepsaná v srpnu, byla tam 90denní lhůta právě na audit té společnosti, na to, abychom my si řekli, jaké jsou podmínky v případě, že by IZIP nesplnil to, co my jsme od něj požadovali, tak bylo možné tu transakci zvrátit, čili ty podmínky si dala správní rada už loni právě v souvislosti s tím, že my jsme v té společnosti získali, chtěli získat majoritu a chtěli jsme, aby v té společnosti bylo všechno to, co bylo za dobu působení nebo toho vztahu mezi IZIPem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vytvořeno, čili chtěli jsme mít záruky toho, že vše je ve společnosti IZIP včetně zaměstnanců, ti tam všichni byli převedeni, čili všechno v tuto chvíli je zkoncentrováno ve společnosti IZIP a.s.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: Vy několikrát jste už, pane řediteli Horáku, uvedl, že IZIP je společnost, ve které vy, tedy VZP, máte majoritu, ale k čemu to je ve chvíli, kdy vy teď máte před sebou vyjednávání o tom, jestli budete muset nakonec zaplatit 200 milionů za celé výběrové řízení, anebo daleko méně?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak je to k tomu, že ze 3 členů představenstva máme dva, že v podstatě tu společnost i manažersky řídíme, nicméně v okamžiku, kdy se rozhodneme, nebo kdy bylo učiněno rozhodnutí v podstatě mimo nás, že tyto vztahy se mají zrušit, vypovědět, skončit, no, tak jsme v té situaci, že musíme vyjednávat, protože v jiném okamžiku, protože je to naše dceřiná společnost, kde vlastníme většinu, tak by žádný problém nebyl. Ta společnost by udělala to, co my bychom jí řekli, že má udělat, samozřejmě za podmínky nějakého férového chování, protože tady platí nějaká pravidla v obchodním styku, ale v okamžiku, my máme jinou dceřinou společnost, to je Pojišťovna VZP akciová společnost a prostě, pokud tam máme většinu, tak my prostě, ta společnost je tu od toho, aby sloužila zájmu Všeobecné zdravotní pojišťovny, v tomto případě zájmu elektronické komunikace, programování něčeho, co my sami nedovedem. Dneska málokterá firma si dokáže sama programovat svůj informační systém, takže …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Já tomu rozumím. Ta otázka původní a stále nezodpovědná byla, jestli bylo rozumné nechat to na společnosti, nad kterou nemáte úplně zcela kontrolu?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale v tuto chvíli nad ní máme kontrolu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Kdybyste nad ní měli zcela kontrolu, pane řediteli, tak nemusíte vyjednávat o tom, jestli zaplatíte 200 milionů nebo daleko méně?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ale to nevyplývá z toho, že bychom v tuto chvíli nad ní neměli kontrolu, ale vyplývá to z toho, že někdo jiný řekl – vy tu společnost odevzdejte a ztraťte tam tu kontrolu, to není důsledkem té stávající situace, ale je to důsledkem té situace očekávané po 30. 6., kdy my v té společnosti pravděpodobně tu kontrolu ztratíme, protože budeme muset zřejmě ty akcie vrátit a to všechno úsilí, které jsme v minulém období věnovali tomu, aby ta společnost skutečně vlastnila všechno to, co kdy jsme, kdysi my jsme zaplatili včetně těch elektronických identit těch klientů, včetně všech těch záznamů v elektronických zdravotnických knížkách, které tam jsou, celá ta hodnota toho systému a těch souvisejících systémů, aby tam zůstala, tak, jako my v tuto chvíli říkáme, my se tohohle všeho vzdáváme, my to rušíme ty smlouvy, my končíme s tou majetkovou účastí, no, a pak samozřejmě musíme vyjednávat s tím, koho jste teda postavili mimo naši kontrolu, teďka není problém do 30. 6.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Vy k 30. črvna byste měl zejména podle rozhodnutí správní rady ukončit veškeré smluvní vztahy s IZIPem mezi VZP a IZIP, teď jste říkal, že byste měli vrátit i akcie těch 51 % akcií, proč?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To samozřejmě je v těch smlouvách o převodu těch akcií, kdy je tam rozvazovací podmínka, kterou ta protistrana nemusí využít, to není automatická, automatická opce, nicméně v okamžiku, kdy skončí ten obchodní vztah, tak součástí těch smluv je ustanovení, že v takovém případě si může ten minoritní vlastník ty akcie vyžádat zpět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Říká v těchto Dvaceti minutách Radiožurnálu ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Pavel Horák. Vzhledem k tomu, že smlouvy mají určitou výpovědní lhůtu, tak veškeré ty vztahy, pokud se nepletu, by měly být ukončeny ke konci roku 2012?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ano, šestiměsíční výpovědní lhůta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Bude VZP něco IZIPu platit ještě po tomto datu?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, pokud ty smlouvy, což předpokládám k tomu datu skončí, tak nikoliv.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor V tomto roce zaplatí VZP kolik ještě IZIPu peněz?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Je to zhruba 150 milionů korun bez daně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Za co?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Za ty služby, které dostáváme. To není za nic. Kdybychom teďka neřešili, co budeme dělat, až to poskytování těch služeb skončí a kolik nás to bude stát, tak je evidentní, že prostě my dostáváme za to, za co platíme protihodnotu služby, v případě, že už je dostávat nebudeme, protože ty smlouvy budou vypovězené, tak to musíme zajistit jiným způsobem. Takže to je to, za co my ty peníze platíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Mimochodem bavili jsme se tady celou dobu o portálu VZP, tedy opravdu o zásadním komunikačním vlastně toku mezi klienty a vaší zdravotní pojišťovnou. Kolik za to dostává IZIP od VZP, za provoz a správu?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: V podstatě to řešení portálu, kdy je to komunikace všech zdravotnických zařízení, které tam jsou registrovány bez ohledu na to, jestli jsou v IZIPu nebo nejsou v IZIPu, tak v podstatě to je řešení, které pouze se naimplementovalo na ten portál těch elektronických zdravotních knížek, čili je to v rámci těch služeb elektronické komunikace jako vlastně využití té zbytné nebo …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Pane řediteli, stačí mi říct číslo.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, za to, přímo za ta, ten provoz toho portálu je poskytován v rámci té základní smlouvě bezúplatně, protože to my tu, ta smlouva o elektronické komunikaci a osobním účtu pojištěnce, to nejsou zdravotní knížky, je to o tom, že si občané mohou dneska vlastně v mobilu zobrazit přehled vykázané péče, vydané léky, jejich příbalové letáky, mohou se tam podívat do historie svého pojištění, dluhy na pojistné a podobně, tam patří i, přeplatky, doplatky tam také jsou, tam patří i ta oblast toho portálu, je to pořád jedna elektronická komunikace, kdy my platíme služby, které jako zahrnují veškerou komunikaci a jestli je to přes portál nebo něco jiného, to na to nehraje roli, čili to není odlišeno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Mám jenom v ruce jeden list z materiálu, který vy jste sám předkládal před nějakým časem správní radě VZP, kde je psáno – náklady na provoz portálu u stávajícího provozovatele, tím myšleno IZIP, celkem za měsíc 6 milionů korun, ročně 72 milionů korun.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To je za osobní účet. To je práva, to jsou veškeré ty služby, které jsem teďko vyjmenoval.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Náklady na provoz portálu, pane řediteli, to není osobní účet.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Máme dvě smlouvy, jedna z nich je na provoz elektronických zdravotních knížek taky, ta je 6,5 milionů měsíčně, druhá smlouva je na osobní účet, na tu, jmenuje se to správně služby elektronické komunikace, ona to má docela dlouhý název ta smlouva, tak to je za 6 milionů měsíčně, jiné smlouvy nemáme. Čili těch 6 milionů měsíčně je za služby elektronické komunikace.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Pochopil jsem to správně, že vy si myslíte, že to politické rozhodnutí, které přišlo o tom, že VZP by měla ukončit veškerou spolupráci s IZIPem, je špatně?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Z politického hlediska je dobře, protože to politické hledisko je prostě, já ty důvody chápu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor A můžete mi je trochu osvětlit?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak samozřejmě byla to neustále skandalizovaná oblast provozu VZP, zaměstnávalo to prostě politiky a i orgány VZP prostě už 2 roky, takže vyhlásit, že s tím končíme, že prostě už toho máme dost a že ten projekt má skončit, ta spolupráce se společností má skončit, to je určitě politicky v uvozovkách správné rozhodnutí, ale střetává se s tou ekonomickou realitou a vlastně s tím mým manažerským úkolem, jak to udělat, aby se na jednu stranu splnilo to politické rozhodnutí a na druhou stranu, aby to pojišťovny nic nestálo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Bude ukončením smluvních vztahů mezi VZP a IZIPem Všeobecná zdravotní pojišťovna poškozena?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak já doufám, že ne, protože to je můj hlavní úkol. Já nemohu dopustit, aby někde vznikla nějaká škoda.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor A jak to uděláte ve chvíli, kdy před 14 dny v České televizi jste říkal, že spolupráce s IZIPem přinesla přes akvizice nových klientů zhruba 600 milionů korun, to je vaše verze?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: To není moje verze, to je fakt, a to se týká těch v minulosti vynaložených peněz, že ta mediální zkratka, která říká, že někde je nějaká díra a tam chybí 2 miliardy korun, to je prostě nesmysl, takže …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Pardon, já jsem teď o tom nemluvil.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Mluvíme o minulosti, to jsem mluvil o minulosti a co se týče škod možných, tak já mluvím o budoucnosti, protože z mého pohledu každá vynaložená, zbytečně vynaložená koruna, protože bude nutné koupit něco, co už dneska máme, nebo naprogramovat něco, co v podstatě dneska už využíváme, tak je prostě škodou, protože takové já se s tím nechci smířit …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Kvůli politickému rozhodnutí VZP bude muset dělat něco, co už jednou zaplatila?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak mým úkolem a jako mým cílem je, aby nemusela, aby se to prostě vyřešilo tak, aby to žádné peníze navíc nestálo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Jak to dokážete? To znamená, že se se spoluvlastníky IZIPu domluvíte tak, že vám to dají zadarmo?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak takhle naivní nejsem, nicméně je to cíl, já většinou nedostávám jednoduché úkoly a ono, kdybychom to měl posluchačům jaksi přiblížit, no, tak, to je, jak když vám vytáhnou drát ze zásuvky a řeknou vám – tak a teď ukažte, co umíte, no, tak jako já jsem v té situaci a jsem na tom začátku toho vyjednávání toho procesu, já si věřím, uvidíme, jak to dopadne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Mimochodem, jak je celá ta věc postavena? Je postavena tak, že toto je pro vás klíčový úkol, a pak se, pokud byste neuspěl nějakým způsobem, tak se bude mluvit o tom, jestli zůstanete na postu ředitele?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak jako, kdo chce psa bít, ten sil hůl vždycky najde, takže já bych to zas takhle nepřeceňoval. Na druhou stranu už to dneska i zaznělo na té správní radě, to, že nám v letošním roce budou chybět 3 miliardy korun na úhradu zdravotní péče, to se na té správní radě projednávalo tak asi 2 minuty a skončilo to tím, že se vlastně jako nedá nic dělat, že prostě ty 3 miliardy chybět budou a pak se o 150 milionech nebo 180 milionech z provozního fondu jednalo 2 hodiny. Prostě ty hlavní problémy, které je potřeba vyřešit v českém zdravotnictví jsou v miliardách ročně a ne za 10 let a jsou dneska a ty jsou samozřejmě ty hlavní. Toto je problém, který je podružný, ale samozřejmě, pokud si ho někdo vybere jako ten hlavní a použije ho k tomu, aby pak třeba usiloval o změnu ve vedení pojišťovny, no, tak jako k tomu může dojít, ale k tomu je možné si vybrat i třeba jinou kauzu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes s ředitelem VZP Pavlem Horákem. Řekněte mi, pane řediteli, ještě jednu věc, to také nakonec padá do vašeho ranku. Lékaři, kteří loni v zimě podepsali memorandum s ministerstvem zdravotnictví, ve kterém jedním z těch bodů před hrozícím odchodem lékařů byly i zvýšené platy lékařů, tak nějakým způsobem se dohodli jaksi s přímo řízenými nemocnicemi pod ministerstvem zdravotnictví. Problém teď podle jejich verze je s krajskými nemocnicemi, které jim platy údajně nezdvihají. Krajské nemocnice argumentují tím, že žádné navíc peníze nepřicházejí do zdravotních pojišťoven. Je to tak? Je ten výklad, který jsem teď předestřel, správně?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: No, tak oni se nedohadovali se svými nemocnicemi, ale oni o tom podepsali dohodu s ministrem zdravotnictví v tom loňském roce a my tehdy, když jsme přišli s tím, že je třeba, aby se pro tu, ty zvýšené platy v tom roce 2012 našly peníze, tak je potřeba už v tom roce loňském začít restrukturalizovat lůžková zařízení, aby se ty zdroje vytvořili. My jsme řekli ano, i když to nemáme ve zdravotně pojistném plánu, šlo to zase všechno na dluh, tak my to v roce 2011 zaplatíme ty 2 miliardy korun, ale ten čas, těch tři čtvrtě roku, poněvadž to bylo jednání v únoru loňského roku, ten čas je potřeba využít k tomu, aby v tom roce 2012 už byly peníze na to, aby se ty platy daly navýšit. Výsledek je, že se nestalo skoro nic.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor To znamená, že krajské nemocnice nezměnily svoji lůžkovou strukturu?

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Tak znáte tu situaci, která je. Teď se přijímají petice za zachování toho či onoho oddělení. Jak se blíží krajské volby, tak ta jednání s těmi krajskými nemocnice v podstatě jsou na mrtvém bodě. Ani ministerstvo zdravotnictví své vlastní nemocnice také nijak nenutí k tomu, aby ten lůžkový fond restrukturalizovaly, no, a ty peníze chybí. Ta realita pro ty nemocnice je taková, že dostávají v reálu o 2 % méně těch zálohových plateb než v loňském roce. My jim neustále říkáme převeďte ty a ty obory do jednodenní chirurgie, bude to stát méně peněz, tím pádem budete mít na platy lékařů, ale prostě zase je to ten střet mezi tou politikou a ekonomikou, je tady prostě nějaké politické prostředí, které říká – restrukturalizovat nebudem, ani lůžko jako nedáme, a tudíž nejsou peníze na ty platy, ale tak to se asi dalo předpokládat, že tenhle ten problém bude, nicméně vlastně my neustále trváme na tom, že ty české nemocnice se změnit musí, protože na ně nebude nikdy dostatek už personálu, nikdy tolik lékařů nebude a peníze taky ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor A zároveň nebude víc peněz na platy lékařů.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Ne, nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Tak takový je komentář, závěrečný komentář těchto Dvaceti minut Radiožurnálu ředitele VZP Pavla Horáka. Pane řediteli, díky za váš čas. Hezký večer.

Pavel HORÁK, ředitel VZP: Já děkuji za pozvání. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor Na shledanou.

Dvacet minut Radiožurnálu s Pavlem Horákem
Ohodnoťte tento článek!