Elektronizace má zlepšit zdravotní péči i víc zapojit pacienty

Národní strategie elektronického zdravotnictví pro období 2016 až 2020 počítá se sdílením informací o léčbě pacienta jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, s konzultací zdravotního stavu mezi lékařem a pacientem na dálku či elektronickým objednání zdravotní péče.

Materiál projedná vláda. Podle předkládací zprávy byla v ČR elektronizace zatím jen spontánní, pokusy ji integrovat nebyly úspěšné. I proto získalo Česko v rámci Evropy za rok 2015 nejnižší hodnocení v oblasti práv pacientů.

Strategie upozorňuje na to, že zdravotnická zařízení jsou sice vybavena komunikačními a informačními technologiemi, ale informace o zdravotním stavu pacienta a jeho léčbě mezi sebou sdílejí nedostatečně nebo vůbec. Ještě horší je zřejmě situace v následné zdravotní a sociální péči. „Důsledkem nedostatečné komunikace dochází nejen k nižší efektivitě poskytovaných zdravotních služeb, ale především k vyšší zátěži pacienta (např. opakovaným vyšetřením) a v některých případech dokonce i k ohrožení bezpečnosti léčby,“ uvádí předkládací zpráva k materiálu. Tomu by měla elektronizace zdravotnictví zamezit.

V Česku také podle strategie chybí systém, který by podporoval aktivní zapojení lidí do péče o vlastní zdraví a prevence a zároveň na jednom místě integroval nabídku už existujících služeb. Proto by měl vzniknout Národní zdravotnický informační portál, který umožní lidem například konzultaci s lékařem na dálku, elektronické objednání zdravotní služby a následné vyzvednutí léků na elektronický recept. Lékárna by si elektronicky ověřila, zda pacienti neužívají více léků se stejnou účinnou látkou. Portál má poskytnout přístup k osobním zdravotním záznamům a v případě souhlasu i k záznamům blízkých. Na rozdíl od různých zdravotních rad na internetu nabídne kvalifikované informace o preventivních programech a podpoře zdraví.

Materiál už dříve ve vnitřním připomínkovém řízení kritizovala Koalice soukromých lékařů, podle níž je strategie „nebezpečná pro lékaře i pacienty“, nic neuspoří, naopak přesměruje velké částky od péče o nemocné do IT technologií. Ministerský návrh naopak podpořily Purkyňova lékařská společnost i Česká lékařská komora, vidí v něm dobrý základ pro strategii elektronizace zdravotnictví.

Řada lékařů odmítá povinné zapojování do elektronické komunikace, nechtějí zpřístupňovat své léčebné know-how. Podle návrhu však bude zapojení pacientů i lékařů do systému dobrovolné, dál mohou zůstat u papírové dokumentace a vždy budou mít možnost použití papírových receptů, pokud se tak rozhodnou, nebo okolnosti neumožní jiný postup.

Ohodnoťte tento článek!