Elektronizaci záchranek již na Vysočině dokončili

počítač

Elektronizace vozů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina je již dokončena, záchranáři mohou využívat informace z databáze IZIP nebo Karta života. „Příliš to ale nevyužíváme, spíše čekáme na nějakou databázi, která bude společná pro kraj a bude předávat informace z jednotivých zdravotnických zařízení,“ uvedla pro Zdraví.Euro.cz ředitelka služby Vladislava Filová.

Do vozů zdravotnické záchranné služby byly nainstalovány nové technologie. O jaké se přesně jedná?

Jedná o umístění přenosných zodolněných PC do sanitních vozidel a do vrtulníku zdravotnické záchranné služby. Technologie umožňuje on-line komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem, navigaci na místo zásahu, vyplnění zdravotnické dokumentace včetně jejího vytištění přímo ve vozidle, odeslání dat do SW pro vykazování zdravotním pojišťovnám. Součástí je také možnost nahlížení do jakékoli databáze, do které nám bude umožněno nahlížet a které se týkají zdravotního stavu pacienta.

Máte tedy přístup k databázím jako je Karta života nebo IZIP?

Ano, tyto databáze využívat můžeme. Systém je otevřený. U nás se to ale příliš neuvyužívá, k projektům se připojilo málo lidí. Spíš čekáme na nějakou databázi, která bude společná pro kraj Vysočina a která bude předávat informace z jednotivých zdravotnických zařízení. Loni se k tomu přidaly i nemocnice kraje Vysočina, ale lidí s urgentními informacemi je stále málo.

Jste první kraj, který má elektronizaci vozů dokončenou. Co vás přimělo, abyste s ní vůbec začali?

Výběrové řízení probíhalo již v roce 2008 a impulzem bylo to, že technologie takového typu jsou již standardem v několika státech Evropy. My jsme se rozhodli to napodobit, protože chceme být nejlepší záchrannou službou v České republice.

Kolik kraj za elektronizaci vozů zaplatí?

Celkové náklady na projekt se vyšphaly na zhruba 33 milionů korun. Tento systém využívá 50 zásahových vozidel včetně vrtulníku.

Jaké další výhody si od elektronizace slibujete?

Elektronizace nám do budoucna umožní on-line předávání informací o pacientovi do příslušného zdravotnického zařízení, do kterého bude pacient transportován.

Ohodnoťte tento článek!