Emmerová brojí proti doplatkům

Pokud člověka dokáže vyléčit jediný lék, neměl by za něj platit, ať by byl jakkoli drahý. Pojišťovny by doplatek měly pacientům odpustit. Tak by se dal vyložit jeden z receptů ministryně zdravotnictví, jak zvýšit dostupnost péče hrazené ze zdravotního pojištění…

Pojišťovny samy to léta činily, ale teď takovou praxi odmítají. Opírají se o výrok Nejvyššího soudu, který potvrdil i Ústavní soud: revizní lékař podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiřího Suttnera nemá právo stanovovat výši doplatku ani ho úplně prominout.

Radovan Havránek ze Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra říká, že doplatky za léky jsou právně ošetřeny, pojišťovny v oprávněných případech můžou doplatky za léky proplatit, ale jejich povinnost to není.

Emmerová by to ráda povinností učinila, ale pojišťovny to považují za další zásah do svého hospodaření. Společné řešení chce ministryně spolu s pojišťovnami dohodnout příští týden.

„Cílem je nepoškozovat pacienty v přístupu k potřebné zdravotní péči,“ zdůvodnila svou snahu Emmerová.

Podle představitelů pojišťoven ale nemůže být o poškozování pacientů řeč, pokud v oprávněných případech pojišťovna celou péči hradí. Příkladem mohou být operace v zahraničí či nové drahé léky.

„Pokud je aplikace takového prostředku nezbytně nutná, tam se snažíme vyjít pacientům alespoň trochu vstříc. Plošné odpouštění doplatků je ale nerealizovatelné, protože financování pojišťoven není ziskové,“ komentoval návrh ministryně Havránek.

Pokud jde však o lék, který běžně hradí pojišťovny jenom zčásti a nikoli celý, nemůže podle soudu revizní lékař pacientovi platbu odpustit.

„Máme ve výroku soudu oporu. Pokud není shoda, ať se ministerstvo obrátí na soud, a ten rozhodne,“ prohlásil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Suttner.

Podle viceprezidenta Svazu pacientů Josefa Mrázka pojišťovny lžou. Soud prý hodnotil úhradu péče, nikoli léku. Právě proto požádal Svaz ministryni o nápravu.

Zlínské noviny

Dále čtěte:

Lidé chtějí žalovat stát kvůli potížím s léky

Svaz pacientů dá právní zastoupení lidem kvůli platbám za léky

Rath s Emmerovou jdou proti pojišťovnám

Ohodnoťte tento článek!