Emmerová chce mít koncepci do listopadu a zákony do pololetí 2005

Ministryně zdravotnictví Milada Emmerová chce předložit svou koncepci resortu, s ohledem na termín voleb, v listopadu. Na sněmu České lékařské komory v Brně řekla, že materiál by měl projít diskusí. Základní klíčové zákony pro koncepci by pak chtěla předložit nejpozději do pololetí příštího roku…

BRNO – aby měly ještě šanci na projednání v parlamentu.

V debatě s lékaři ministryně několikrát zopakovala, že podle vyjádření expertů ze Světové banky má ČR omezené zdroje pro zdravotnictví, ale výdaje jsou příliš štědré.

Chce se proto zaměřit výrazně na výdajovou stránku systému zdravotnictví. Zdůraznila, že výdaje nechce omezovat, ale chce zabránit plýtvání. Příkladem jsou podle ní například výdaje za léky, které činí zhruba 55 miliard korun.

Podle Emmerové stojí za těmito čísly často neracionální a diletantská léčba, kdy pacient třeba i zbytečně užívá řadu léků předepsaných různými lékaři.

Možnost úspor ale vidí například i ve vymezení lůžek, která nejsou potřebná ve zdravotnictví. Ta by se podle Emmerová mohla přeměnit na takzvaná sociálně-zdravotní lůžka, u nichž by se ale na financování podílelo nejen veřejné zdravotní pojištění, ale i sociální fondy a člověk, případně jeho rodina, který by je využíval.

Ministryně znovu zdůraznila, že dokud neudělá pořádek ve zdravotnictví a jeho financování, nechce zvyšovat spoluúčast pacientů.

Výdajů na zdravotní péči se v diskusi dotkla i ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiřina Musílková. Uvedla, že pokud nenastanou nějaké tlaky na zvýšení výdajů, tak se VZP v následujících dvou letech stabilizuje a uvede do souladu výdaje a příjmy.

Letos ale ještě čeká VZP složitý rok. Podle Musílkové bude zpoždění plateb obdobné jako loni, tedy kolem 30 dnů.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!