Emmerová nechce trh se zdravím

Zavedení zdravotních knížek pro seniory, valorizace úhrad za státní pojištěnce, tedy 5,6 miliónu obyvatel, a šetření s léky. To jsou některá z opatření, kterými chce ministryně Emmerová ušetřit ročně ve výdajích na zdravotnictví až 12 miliard korun, což by mělo stačit k finanční rovnováze resortu…

Zajistil by kvalitní péči jen majetným, pro většinu by zbyl „sekáč“

Materiál by měla projednat v pondělí zdravotní tripartita, koncem dubna vláda.

„Odmítám trh se zdravím, jak ho chce vytvořit ODS. Chci kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny obyvatele bez rozdílu. Kdybychom pustili trh do zdravotnictví, péče by byla zajištěna jen těm, co na to mají, a pro většinu by zbyl „sekáč“ s podivným sortimentem zdravotních služeb. Řada zdravotnických zařízení by byla zprivatizována a vybírala si jen ty nejlukrativnější obory. Lidské zdraví nemůže být předmětem trhu,“ řekla Emmerová.

„V krátkodobých opatřeních ke stabilizaci financí navrhuji jen taková, která se dají zavést do konce tohoto volebního období a nevytáhnou pacientům peníze z kapes. Není v nich tedy ani spoluúčast pacienta, ani privatizace nemocnic. Jdeme cestou úspor,“ uvedla ministryně.

Zdravotní knížky od podzimu

Zdravotní knížky pro seniory nad 60 let by v papírové podobě měly být zavedeny od podzimu letošního roku.

„Každý lékař by viděl, které léky a v jakém množství pacient bere, a kdyby jich bylo víc než pět, zvažoval by další. Vím o pacientech, kteří berou i 15 prášků za den, a to už je pro organismus zatěžující, zbytečné a mnohdy životu nebezpečné,“ řekla ministryně.

Dodala, že tím, že by lékaři více zvažovali, zda napsat či ne další lék, se dá ušetřit do konce roku zhruba sto miliónů korun.

Přibližně dvě miliardy korun se mají získat tím, že by se pravidelně valorizovala úhrada státu za své pojištěnce. Těmi jsou zejména děti, důchodci a další, dohromady 5,6 miliónu obyvatel.

Navýšení by bylo vázáno na meziroční nárůst výběru pojistného od aktivních pojištěnců, například na základě údajů o průměrné mzdě.

Stejná částka, tedy dvě miliardy, má být získána novou úhradovou vyhláškou, která by byla vydána pro všechny segmenty zdravotní péče, které se při dohodovacím řízení se zdravotními pojišťovnami na cenách péče nedohodnou.

V krátkodobých opatřeních, která se navrhují, je i tzv. racionální farmakoterapie. „Znamená to, že odborníci by vydali pro určité diagnózy doporučené postupy léčení včetně léků. Byly by to postupy stanovené na základě nejmodernějších a nejnovějších poznatků vědy. Samozřejmě by nešlo o dogma, ale neustálou obměnu těchto pokynů. Ročně by se tak na lécích zde mohlo ušetřit asi tři miliardy,“ řekla ministryně.

Pokud by na český trh vstupoval nový zahraniční medikament, jeho cena by byla porovnána s cenou v zemích EU a je snaha, aby byla nízká.

Navržena je i degresívní obchodní přirážka na léčiva a zdravotnické prostředky. Na drahé léky a zdravotnickou techniku by si distributoři a lékárny mohli dát jen malou marži, a naopak na levné léky vyšší. Nyní je její výše u všech stejná.

Ministryně také navrhuje efektivnější využití zdravotnické techniky v nemocnicích. V mnohých pracuje na jednu směnu nebo jen několik hodin denně, což je málo.

„Rozmisťování drahé přístrojové techniky by mělo být závislé na počtu obyvatel a velikosti území, pro které by přístroj měl sloužit,“ řekla Emmerová. Ministryně navrhuje i zrušení úhrady antikoncepce z fondu prevence zdravotních pojišťoven. Úspora by měla činit asi 200 miliónů korun ročně.

Nemocnice mají zveřejňovat údaje

Miliarda korun se má ušetřit tím, že nemocnice budou zveřejňovat údaje o hospodaření a léčení. Až dosud se tomu brání. Není tím možné v praxi srovnávat, za jaké finanční částky léčí, znemožňuje to veřejnou kontrolu a přispívá k často neodůvodněnému růstu výdajů.

Ministryně chce rovněž zbavit mlčenlivosti členy dozorčích a správních rad zdravotních pojišťoven.

„Nejde o obchodní tajemství, ani o soukromý sektor, kde by snad bylo odůvodnění pro mlčenlivost. Ve veřejném sektoru, kterým zdravotnictví je, je naopak zapotřebí, aby členové orgánů i pojišťoven byli mlčenlivosti zbaveni,“ uzavírá Emmerová.

Navrhovaná opatření ke stabilizaci resortu se mají zavést do poloviny roku 2006 za předpokladu, že návrhy změn zákonů, které je zakotví, budou předloženy do června letošního roku.

„Proto v materiálu nejsou opatření dlouhodobá, například sloučení zdravotního a sociálního pojištění, nad kterými je třeba ještě diskutovat,“ řekla ministryně.

Materiál projedná v pondělí zdravotní tripartita, a pokud ho schválí, bude součástí koncepce zdravotnictví, kterou by se vláda měla zabývat koncem dubna.

Václav Pergl, Právo

REAKCE ČTENÁŘŮ Zdraví.Euro.cz

MUDr. Jan Radotínský

Celkem nechápu nářky soudružky ministrině nad „lukrativností“ nějakých výkonů vzhlem k tomu, že Sazebník výkonů vydává MZd – tedy i ona. Stačí upravit Sazebník do reálných cen a rázem o „nelukrativní“ výkony zájem bude.

MUDr. Nováček Jan

Váženou paní ministryni lze dnes z hlediska managera, odborníka, a hlavně ministra v oblasti zdravotnictví považovat za prudce obsolentní. Mám dokonce pocit, že by se jí měla zrušit registrace. Ale abych nedal jen na pocity. Může mi někdo kromě blízkých kamarádů pí. ministryně jmenovat něco pozitivního, co pro lékařský stav udělala? Co návrh, to verbální meteorismus. V současné době v souladu s názory pana Grebeníčka, Filipa, Dolejše a jiných jim podobných pazgřivců úspěšně potápí v bouři se zmítající české zdravotníctví. Její pokusy o zestátnění snad zastaví jen pád vlády, ale škody které již napáchala budou nepředstavitelné. A to nehovořím o jejím poradním sboru. Žel Bohu ČLK jí většinou sekunduje i z ní mám pocit, že začíná škodit.

MUDr.Lenka Šepsová

Paní ministryně má obsedantní představu,zřejmě přenesenou ze stranických kanceláří,že papírování vše vyřeší. V tom případě nalezne kulatý čtverec a bude jí patřit nehynoucí sláva,protože nárůstem byrokratických operací se poprvé v dějinách dle jejích představ ušetří. Jistě se sejde dobře honorovaná komise a dostane budovu na to,aby vymyslela, co dělat,když si knížku pacienti zapomenou doma,když tam někdo léky nenapíše,když budou knížky polity polévkou a gulášem,či když ji roztrhá domácí zvířátko? Jistě se můžeme těšit na nějakou smysluplnou vyhlášku,která to bude upravovat… a jak se bude v knížce hezky škrtat,když se například napíše lék jedné firmy a v lékárně vydají stejného složení,ale jiného názvu ,anebo z to změní jiný lékař dle toho, jak je kde spřátelen?? Anebo budeme každým rokem lepit nový originální protokol o vyšetření krevní skupiny,protože ten je platný pouze 12 měsíců dle met.pokynu, pokud se nemýlím-.Ale zase originál musí být v dokumentaci. a když nebude originál ve zdravotní knížce,tak je to k ničemu. .. To bude frekvence návštěv a vysvětlování kvůli utkvělé nereálné představě jedné paní… a zatím se bude jinde tiše plýtvat… kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to k smíchu. Měli bychom se ale i zajímat, kdo bude knížky tisknout. To bude ryto pro tiskárnu !!

Ohodnoťte tento článek!